Strona w trakcie przebudowy

Serdecznie zapraszamy na nasz funpage na portalu Facebook

Poznaj nasze projekty

 

O NAS

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Fundacja GAP została powołana do życia w 2005 roku przez grono pracowników Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Misją Fundacji GAP jest profesjonalne opracowywanie i oferowanie innowacyjnych rozwiązań gwarantujących rozwój Interesariuszy oraz Społeczności GAP.

Po co to wszystko?

Chcemy wspierać środowiska studentów w twórczych działaniach w sferze badawczo-naukowej, aktywności turystyczno-sportowej, a także rozwój przedsiębiorczości oraz przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. Wśród naszych inicjatyw adresowanych do społeczności akademickiej, a szczególnie do studentów kierunków Gospodarka i Administracja Publiczna (GAP) oraz Administracja, warto wymienić m.in.:

Ponadto prowadzimy działalność naukową, badawczą, doradczą i wydawniczą. Współpracujemy ściśle z kadrą naukową GAP, ale i wieloma innymi uczelniami wyższymi, środowiskami eksperckimi, instytucjami rządowymi i samorządowymi. Dzięki temu dysponujemy ogromnym zasobem kompetencji oraz możliwością podejmowania inicjatyw w wielu obszarach.

Inicjujemy, uczestniczymy i wspieramy przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej (w szczególności przedsiębiorczości społecznej, społecznej odpowiedzialności biznesu, dialogu społecznego), rozwoju społeczno-lokalnego, zarządzania publicznego czy innowacji.

Dotychczasowe doświadczenie i wypracowane zasoby pozwalają nam realizować projekty finansowane z funduszy strukturalnych, skierowane do środowiska samorządowego, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i społeczności lokalnych. Jesteśmy też otwarci na współpracę z podmiotami komercyjnymi.

KONTAKT

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

tel. 12 423 76 05
biuro@fundacjagap.pl

ul. Rakowicka 10b/10
31-511 Kraków

 

Dane Fundacji GAP

KRS 0000232184
NIP 6762293050
REGON 120037591
Rachunek bankowy 84 1050 1445 1000 0022 9253 6303