Open Eyes Economy Summit

Zobacz więcej!

Najważniejsze
projekty

Wierzymy, że nasze działania zmieniają świat. Działanie w pojedynkę bywa trudne, dlatego właśnie jesteśmy!

Zobacz więcej
Kim
jesteśmy
Aktualności VI Konferencja Nienieodpowiedzialni

Aktualności

WSZYSTKIE

Aktualności Wrocławskie spotkanie Nienieodpowiedzialnych [Zaproszenie]
Aktualności Nabór wniosków grantowych dla PES z Małopolski Zachodniej