Aktualności

18 listopada 2018

W dniach 19-21 listopada biuro nieczynne

WAŻNA INFORMACJA! JESTEŚMY NA Open Eyes Economy! W związku z Kongresem Open Eyes Economy Summit 3 nasze biuro w dniach 19-21 listopada będzie nieczynne. Mamy nadzieję spotkać Was w ICE Kraków Congress Centre! Za utrudnienia bardzo przepraszamy! 💙💙💙💙💙 Open Eyes Economy to nowatorska forma kongresu, świeże spojrzenie na świat i bogaty program kulturalny, a przede wszystkim – oczy otwarte na […]

5 listopada 2018

Debata oksfordzka i seminarium w ramach 9. Tygodnia Ekonomii Społecznej

Jak podmioty ekonomii społecznej mogą zmieniać świat na lepsze? Czy aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie może być skuteczna przy obecnych świadczeniach społecznych (jak np. 500+)? Przyjdź na 9. Tydzień Ekonomii Społecznej i odkryj jak wzrasta jakość życia dzięki dzielności organizacji społecznych, a także jak podmioty te walczą z wykluczeniem społecznym.  Zapraszamy do udziału w dwóch ciekawych […]

29 października 2018

Szkoła Letnia „Water-Energy Nexus 2018”

W świecie naukowym od wielu lat poszukiwane są rozwiązania określane mianem „Water-Energy Nexus”, które można przetłumaczyć jako zależność wody i energii. Mianowicie do produkcji energii jest potrzebna woda, a aby pozyskać wodę niezbędna jest energia. Dodatkowo w przypadku wody jest wielu konkurencyjnych użytkowników przy znaczących deficytach i nierównomiernym jej rozłożeniu na planecie. Odnośnie energii współczesne […]

11 października 2018

VI Konferencja Nienieodpowiedzialni

Czy zachłanność jest źródłem nieodpowiedzialności? Już po raz szósty przedstawiciele biznesu, nauki oraz autorytety moralne spotkają się, aby dyskutować o odpowiedzialności, jej roli w biznesie i życiu społecznym. Tym razem prelegenci będą zastanawiali się m.in. nad tym, czy kłamstwo jest najskuteczniejszym narzędziem sprzedaży oraz jak kontrolowane są zachowania konsumentów na rynkach finansowych. Tegoroczna edycja Nienieodpowiedzialnych […]

16 października 2018

Open Eyes Economy W TRASIE | Open Eyes Economy ON TOUR Open Eyes Economy ON TOUR to cykl mniejszych wydarzeń o charakterze merytorycznym, które odbywają się we wszystkich większych polskich i w wybranych europejskich miastach. Tematyka tych spotkań jest zróżnicowana, ale zawsze w pełni zgodna z założeniami Open Eyes Economy. Wspólne Otwieranie Oczu to świetna […]

11 października 2018

Wrocławskie spotkanie Nienieodpowiedzialnych [Zaproszenie]

O odpowiedzialności w biznesie i życiu społecznym porozmawiają goście pierwszego spotkania Nienieodpowiedzialnych we Wrocławiu: prof. Agata Gąsiorowska specjalizująca się w psychologii ekonomicznej, prof. Krystian Jażdżewski – lekarz i genetyk, oraz Henryk Wujec – aktywista, polityk, działacz opozycji demokratycznej. Spotkanie odbędzie się 23 października na Uniwersytecie SWPS, udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Właśnie ruszyła rejestracja uczestników. […]

21 września 2018

Nabór wniosków grantowych dla PES z Małopolski Zachodniej

W imieniu Małopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej informujemy o naborze wniosków grantowych dla podmiotów ekonomii społecznej (tj. m.in. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, CIS, KIS, ZAZ, WTZ) z terenu Małopolski Zachodniej, który rozpocznie się w październiku. Uzyskać można dofinansowanie w wysokości do 10 000 złotych. W terminie od 01.10.2018 do 15.10.2018r. zostanie przeprowadzony III nabór Wniosków o przyznanie Grantów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej: […]

4 września 2018

Szkolenie MOWES – działalność PES

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie realizowane w ramach projektu MOWES pt.: „Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza PES – czym się to różni?”. Szkolenie odbędzie się 2.10.2018 r. (w godzinach 9:30 – 16:00) w Centrum Obywatelskim w Krakowie (ul. Reymonta 20, w budynku Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana, wejście LE od strony Parku Jordana, I piętro, sala […]

4 września 2018

Oczy Szeroko Otwarte – warsztaty dydaktyczne dla szkół

Zapraszamy uczniów krakowskich szkół podstawowych do udziału w warsztatach dydaktycznych z zakresu aspektów społeczno-ekonomicznych. Celem warsztatów jest: przybliżenie uczniom elementów wybranych dyscyplin społecznych, które opisują i wyjaśniają otaczający ich świat poprzez zaproszenie do dyskusji warsztatowych na ważne tematy społeczne i ekonomiczne; przedstawienie związków prezentowanych pojęć z codziennymi życiowymi doświadczeniami młodych ludzi, dokonywanymi przez nich wyborami […]

28 czerwca 2018

7 kroków do zdobycia Nagrody im. prof. Jerzego Indraszkiewicza

Nagroda im. Prof. Jerzego Indraszkiewicza to prestiżowe wyróżnienie dla najlepszych absolwentów Wydziału GAP w formie statuetki i 5 tysięcy złotych. Dotychczasowymi laureatami Nagrody są m.in: Kaja Chrenkoff – była Prezes Agencji Artystycznej GAP, aktualnie Manager Customer Service w Ciech Sarzyna S.A., Bartosz Józefowski – koordynator Inkubatora Technologicznego w Krakowskim Parku Technologicznym, Natalia Stańczyk – realizator […]