Open Eyes Economy Summit

Open Eyes Economy Summit

Open Eyes Economy Summit to dwudniowy międzynarodowy kongres organizowany w centrum ICE Kraków w całości poświęcony ekonomii wartości. Inicjatorami oraz twórcami tego przedsięwzięcia są prof. Jerzy Hausner oraz Mateusz Zmyślony. Podczas pierwszej edycji w 2016 roku zorganizowano ok. 50 wystąpień, w których wzięło udział 70 prelegentów z całego świata. Wśród nich, oprócz organizatorów byli: prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld, Danuta Hubner, Anna Palacio, Premier Włodzimierz Cimoszewicz oraz przedstawiciele największych światowych firm.

Idea kongresu powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia, zawodową i naukową pracę jego twórców oraz ich współpracowników. Jej źródłem zaś jest rosnące niezadowolenie z obecnego stanu gospodarki, kultury, społeczeństwa oraz ich wzajemnych relacji. Dzięki wielu godzinom seminariów, badaniu case studies z różnych części świata oraz namysłowi teoretycznemu autorzy stworzyli podstawę teorii ekonomii wartości, która ma zastąpić wyczerpującą się, aktualną formułę, określaną przez czynniki takie jak kapitał, produkcja oraz konsument zapewniający zysk. Hausner i Zmyślony postulują oparcie gospodarki oraz jej relacji z człowiekiem i szeroko pojętą kulturą na prawdziwych i trwałych wartościach, takich jak zaufanie, troska o dobrostan człowieka oraz jego środowisko.

Główne tematy pierwszej edycji Kongresu oscylowały wokół pojęć takich jak FIRMA – IDEA, MIASTO – IDEA oraz MARKA – KULTURA. Szeroko dyskutowano o roli wartości w życiu gospodarczym, politycznym oraz społecznym, a także o potrzebie zmian w podejściu do tych dziedzin. Koncepcja Otwartych Oczu pozwoliła zobaczyć w ich kontekście wiele aktualnych wydarzeń i problemów, takich jak dysproporcje gospodarcze między różnymi krajami, wyzysk pracowników w krajach najuboższych czy w końcu problem rosnącej imigracji.

Druga edycja Open Eyes Economy Summit odbędzie się w dniach 14 i 15 listopada 2017 roku w ICE Kraków. Podobnie jak w 2016 roku będziemy otwierać oczy na aktualne problemy ekonomiczne i społeczne, korzystając z wypracowanych podczas seminariów oraz uzyskanych od praktyków z całego świata studiów przypadków oraz płynących z nich wniosków. Podczas drugiej edycji pojawią się nowe bloki tematyczne: ŁAD MIĘDZYNARODOWY oraz CZŁOWIEK – PRACA. W każdym z przedstawionych bloków odbędzie się sesja inspiracyjna, potyczka intelektualna w stylu slam battle i sesja Q&A. Unikatowa formuła kongresu stwarza również okazję do przeprowadzenia nieformalnych dyskusji z prelegentami oraz innymi uczestnikami w specjalnie do tego zaaranżowanych mini meeting-points. Wydarzenie uświetnią ponadto przygotowane na tę okazję lub zaimplementowane wydarzenia kulturalne, występy oryginalnych twórców oraz tematyczne wystawy. Warto mieć oczy szeroko otwarte i zobaczyć, co dzieje się w świecie MIAST I FIRM IDEI.

To jednak nie wszystko, ponieważ OEES trwa tak naprawdę cały rok i obejmuje nie tylko Kraków i Polskę, ale rozszerza się na kolejne miasta, by trafić również do innych krajów. Oprócz samego kongresu organizowane są tematyczne spotkania i seminaria.

 

Więcej informacji o Kongresie oraz o biletach na stronie oees.pl oraz facebook.com/OpenEyesEconomy