Senior Aktywny Społecznie

Senior Aktywny Społecznie

Projekt „Senior Aktywny Społecznie” jest realizowany przez Fundację od czerwca do grudnia 2017 roku. Jego głównym celem jest zwiększenie aktywności społecznej seniorów poprzez zmotywowanie ich do działania na rzecz własnej społeczności lokalnej. Efekt ten uzyskamy dzięki podniesieniu umiejętności osób starszych w obszarze narzędzi komunikacji internetowej, fotografii cyfrowej oraz dokumentacji problemów społecznych.

Projekt ten skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia z Krakowa oraz miejscowości powiatu krakowskiego.

Na uczestników czekają atrakcyjne zajęcia pod okiem profesjonalistów. Seniorzy na warsztatach partycypacyjnych i fotograficznych dowiedzą się m.in.:

  1. co to jest partycypacja społeczna i jak można zaangażować się w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej,
  2. jak aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym oraz jak zostać wolontariuszem,
  3. jakie są formy i mechanizmy inicjowania przedsięwzięć lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Krakowskiej Rady Seniorów,
  4. co to jest budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, konsultacje społeczne,
  5. dlaczego fotografia zaangażowana społecznie jest tak ważna,
  6. poznają historię fotografii, czyli powód dla którego człowiek wpadł na pomysł, aby zatrzymać chwilę,
  7. poznają podstawowe funkcje aparatów i obróbki zdjęć,
  8. będą w praktyce sprawdzać nabytą wiedzę dzięki udostępnianym na każdych zajęciach aparatom fotograficznym oraz tabletom.

Realizacja tych działań zwiększy zaangażowanie osób starszych w sprawy publiczne, zwłaszcza te dotyczące ich najbliższego otoczenia.

Warsztaty to łącznie 16 godzin twórczej pracy, która kończyć się będzie profesjonalną wystawą najlepszych prac fotograficznych.

Oprócz tego w całym okresie trwania projektu w biurze Fundacji GAP działał będzie Punkt Cyfrowego Wsparcia Seniora, z którego może korzystać każdy senior w wieku 60+.

W ofercie punktu konsultacyjnego znajdują się m.in. porady dotyczące obsługi komputera, Internetu, smartfona, tabletu, aparatu cyfrowego. W czasie konsultacji seniorzy mogą korzystać z tabletów i sprzętu komputerowego dostępnego w biurze Fundacji, z dostępem do Internetu. Wsparcie udzielane jest także telefonicznie oraz e-mailowo, a w razie potrzeby może także przybrać formułę mobilną.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegóły na stronie: www.fundacjagap.pl/seniorzy

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020