Szkoła Letnia „Water-Energy Nexus 2018”

Szkoła Letnia „Water-Energy Nexus 2018”

W świecie naukowym od wielu lat poszukiwane są rozwiązania określane mianem „Water-Energy Nexus”, które można przetłumaczyć jako zależność wody i energii. Mianowicie do produkcji energii jest potrzebna woda, a aby pozyskać wodę niezbędna jest energia. Dodatkowo w przypadku wody jest wielu konkurencyjnych użytkowników przy znaczących deficytach i nierównomiernym jej rozłożeniu na planecie. Odnośnie energii współczesne konwencjonalne jej wytwarzanie wywiera ogromną presję na środowisko, w tym na zasoby wodne. Poszukiwanie nowych i nowatorskich rozwiązań przy szerokiej perspektywie patrzenia na ten wodno-energetyczny dylemat opiera się w dużej mierze na optymalizacji wykorzystania obu zasobów, zmniejszaniu strat w produkcji, przesyle, wprowadzaniu instrumentów prawnych i ekonomicznych polityki gospodarczej umożliwiających lepsze zarządzanie nimi, dokładniejsze odzwierciedlenie kosztów, w tym kosztów środowiskowych.

Organizowana  Szkoła Letnia pt.  „Water-Energy Nexus 2018” w dniach 17-25 września miała właśnie za zadanie wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze wody i energetyki oraz pokazanie polskich dokonań naukowych i praktycznych w tej dziedzinie. Uczestnikami tego wydarzenia byli studenci i pracownicy Akita University z Japonii. Całość wydarzenia zorganizował: Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, Wydział Finansów i Prawa, Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Katedra Administracji Publicznej, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

 

Szkoła Letnia „Water-Energy Nexus 2018” składała się z trzech części. Pierwsza część zajęć, w dniach 17-18 września odbywała się w Katowicach w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG), gdzie zaprezentowano nowoczesne technologie związane z  produkcją węgla i energetyką, w tym jądrową (laboratoria GIG). Oprócz tego zwiedzano eksperymentalną kopalnię „Barbara” w Mikołowie, a uczestnicy byli świadkami demonstracji wybuchu pyłu węglowego.

 

W drugiej części Szkoły Letniej, w dniach 19-21 września, zajęcia dydaktyczne odbywały się na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W trakcie wykładów zaprezentowano tematykę dotyczącą technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz gospodarowaniem wodami, a także aspekty polityki energetycznej. Prowadzącymi byli: prof. Leszek Książek z Uniwersytetu Rolniczego, prof. Stanisław M. Rybicki z Politechniki Krakowskiej, dr Ksymena Rosiek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dr Magdalena Zajączkowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Oprócz prezentacji teoretycznych zagadnień dotyczących dylematu woda-energia, uczestnicy Szkoły mieli możliwość praktycznego zapoznania się z tematyką wodną – dzięki zorganizowanemu 20 września, po części wykładowej, zwiedzaniu Zakładu Uzdatniania Wody Raba oraz zaporze wodnej w Dobczycach.

 

Podsumowaniem wydarzenia był udział uczestników Szkoły Letniej w międzynarodowej konferencji „Miasto–Woda–Jakość Życia” odbywającej się w dniach 24-25 września we Wrocławiu. Wydarzenie to poświęcone było kluczowemu zasobowi dla funkcjonowania jakim jest woda w kontekście racjonalnego gospodarowania, ale także relacji między środowiskiem wodnym a miejskim oraz znaczeniu dla podnoszenia jakości życia w mieście.