Przestrzeń wiedzy


Ekonomia wartości okiem Profesora Jerzego Hausnera po raz ostatni! Zapraszamy do wysłuchania kolejnego wykładu z cyklu „To nigdy nie była utopia”, w którym gościnny udział weźmie Edwin Bendyk – współtwórca Ośrodka Badań nad Przyszłością w Collegium Civitas, publicysta, dziennikarz, autor bloga Antymatrix. Jest zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika naukowego „Kultura i rozwój”, a także autorem wielu książek oraz współorganizatorem Kongresu Kultury 2016.

Gość: Edwin Bendyk


Czy wartości są składnikiem kulturowego dziedzictwa? Czy należy je rozważać w kontekście równowagi, a może rozwoju? Czy prawdą jest, że konflikt wartości jest nieuchronny a podejmując jakiekolwiek działania tylko go odwlekamy w czasie?

Goście: prof. dr hab. Tadeusz Gadacz oraz prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak


Jak wyglądać powinno nowoczesne kształcenie akademickie? Jaka przyszłość czego uczelnie wyższe, jeśli studenci i wykładowcy akademiccy nie będą na nich traktowani z należytym szacunkiem?

Gość: prof. dr hab. Jerzy Wilkin


Jaką rolę w wychodzeniu z kryzysu odgrywa kultura? Na czym polega wyzwalanie kulturowej energii?

Goście: Maria Potocka, Michał Rusinek, Robert Piaskowski

Skip to content