Badania i analizy, opracowanie dokumentów strategicznych

Badania i analizy, opracowanie dokumentów strategicznych

Wśród naszych propozycji znajduje się przeprowadzenie badań i opracowanie ekspertyz dostoswanych do indywidualnych potrzeb klienta, a także opracowanie lub aktualizacja dokumentów strategicznych oraz operacyjnych stanowiących uszczegółowienie konceptualnych założeń strategii. Możemy opracować takie dokumenty jak m.in. program rozwoju przedsiębiorczości, infrastruktury, programy przestrzenne (związane chociażby z rewitalizacją).

Zespół Fundacji GAP prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i wydawniczą. Współpracujemy ściśle z kadrą naukową głównie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ale i wieloma innymi szkołami wyższymi, środowiskami eksperckimi, instytucjami rządowymi i samorządowymi. Dzięki temu dysponujemy ogromnym zasobem kompetencji oraz możliwością podejmowania inicjatyw w wielu obszarach, m.in.: ekonomia, zarządzanie, rozwój społeczny i gospodarczy, rynek pracy, finanse publiczne, współpraca z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, socjologia, ekonomia, kultura.

 

Wśród naszych ostatnich zleceń (z roku 2015) znajdują się m.in.:

  1. opracowanie programu operacyjnego wdrażania strategii rozwoju kultury w Warszawie do 2020 roku (na zlecenie Biura Kultury m. st. Warszawy),
  2. opracowanie raportu na temat sytuacji społeczno-demograficznej przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców mieszkających w Krakowie (na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków),
  3. analiza potrzeb odbiorców cyfrowych zasobów kultury (na zlecenie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków),
  4. przygotowanie raportu badawczego dot. rozwiązań instytucjonalnych w dziedzinie polityki społecznej i zdrowotnej w wybranych krajach rozwiniętych (na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).

Projekty dla JST

ZOBACZ

Skip to content