Badania i analizy, opracowanie dokumentów strategicznych

Badania i analizy, opracowanie dokumentów strategicznych

Możemy wesprzeć Państwa działalność poprzez przeprowadzenie badań, opracowanie ekspertyz, czy przygotowanie dokumentów strategicznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Zespół Fundacji GAP prowadzi ponadto działalność naukową, badawczą, doradczą i wydawniczą. Współpracujemy ściśle z kadrą naukową głównie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ale i wieloma innymi szkołami wyższymi, środowiskami eksperckimi, instytucjami rządowymi i samorządowymi. Dzięki temu dysponujemy ogromnym zasobem kompetencji oraz możliwością podejmowania inicjatyw w wielu obszarach, m.in.: ekonomia, zarządzanie, rozwój społeczny i gospodarczy, rynek pracy, finanse publiczne, współpraca z administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi, socjologia, ekonomia, kultura.

Projekty dla biznesu

ZOBACZ

Skip to content