Kampanie promocyjne

Kampanie promocyjne

W ramach prowadzonej działalności mamy wiele możliwości do promowania naszych partnerów biznesowych – oferujemy kampanie promocyjne przede wszystkim w ramach Sympozjów Naukowych z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”  (organizowanych dwa razy w roku) a także w ramach Kongresu Open Eyes Economy Summit. W zamian za wsparcie organizacji tych wydarzeń, na przykład poprzez przekazanie środków finansowych w formie umowy sponsorskiej lub darowizny, wsparcia produktowego lub też objęcia mecenatem jednego z punktów programu oferujemy:

  1. zamieszczenie logo Sponsora/Darczyńcy w programie i materiałach konferencyjnych,
  2. zamieszczenie logo i linku do strony macierzystej Sponsora/Darczyńcy na stronie Fundacji (fundacjagap.pl) w zakładce Współpraca,
  3. wyświetlanie logo Sponsora/Darczyńcy na ekranie w miejscu organizacji konferencji,
  4. umożliwienie dystrybucji materiałów promocyjnych i reklamowych Sponsora/Darczyńcy wśród uczestników wydarzenia lub możliwość organizacji stoiska promocyjnego.

 

W zależności od wysokości udzielonego wsparcia dopuszczamy także:

  1. przedstawienie firmy wraz z jej przedstawicielami szerokiemu forum konferencyjnemu podczas sesji otwierającej,
  2. zamieszczanie informacji o Partnerze w relacjach medialnych dotyczących konferencji,
  3. nadanie tytułu „Współorganizatora Sympozjum” lub „Współorganizatora” kongresu OEES, włącznie z możliwością indywidualnego ustalenia sposobu promowania Współorganizatora oraz przekazania uzgodnionej liczby zaproszeń do dyspozycji Współorganizatora,
  4. organizację Sympozjum poświęconego tematyce ustalonej z Współorganizatorem lub panelu w ramach Kongresu OEES

Projekty dla biznesu

ZOBACZ

Skip to content