Program stażowy GAP

Program stażowy GAP

Jednym z naszych celów w tym zakresie wspierania studentów jest ułatwianie im wejścia na rynek pracy, m.in. poprzez Program Stażowy GAP angażujący największych polskich pracodawców, którzy umożliwiają najbardziej wyróżniającym się studentom odbycie płatnych staży.

Program stażowy GAP jest realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie przez Fundację GAP i Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, przy współpracy z publicznymi i prywatnymi przedsiębiorstwami. Program stażowy GAP jest odpowiedzią na potrzeby rozwoju studentów GAP wynikające z rosnącej rynkowej konieczności kształcenia absolwentów posiadających nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczne umiejętności. Wymogi stawiane przez pracodawców na rynku pracy zobowiązują studentów do zdobywania i poszerzania odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Z tego powodu zdecydowaliśmy się na stworzenie usystematyzowanego programu pozwalającego na nabranie doświadczenia i praktycznych umiejętności poprzez podjęcie krótkoterminowej pracy w jednym z kilku największych przedsiębiorstw w Polsce. Staże krótkoterminowe (od jednego do trzech miesięcy) pozwalają pozyskać studentom wiedzę i doświadczenie na rynku pracy oraz zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania największych publicznych i prywatnych przedsiębiorstw w naszym kraju. Są one organizowane w formie cyklicznej, co oznacza, że każdego roku akademickiego podobna liczba studentów weźmie udział w Programie, który stanowi element budowania trwałej współpracy środowiska GAP z wiodącymi instytucjami gospodarczymi i administracyjnymi.

Studenci są wyłaniani w drodze konkursów, co gwarantuje, że na staże nie trafią osoby przypadkowe. Program przewiduje wynagrodzenie (w wysokości 1 200 – 1 800 zł brutto miesięcznie), które pozwoli stażyście pokryć koszty związane z wyjazdem i pobytem poza miejscem zamieszkania. Z założenia staże są dostępne dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jednak realnie tylko kilka procent najaktywniejszych otrzyma taką możliwość. Program ma na celu promocję tych najzdolniejszych i najbardziej aktywnych, którzy swoją pracą na rzecz własnego rozwoju oraz realizacją inicjatyw składających się na program nauczania GAP wyróżniają się ponadprzeciętną rzetelnością merytoryczną i organizacyjną.

Kontakt
Dagmara Bednarczyk
e-mail: dagmara.bednarczyk@fundacjagap.pl
tel. 12 423 76 05
Materiały do pobrania

Nasze projekty dla Was - studentów!

ZOBACZ

Skip to content