Sympozja naukowe

Sympozja naukowe

Sympozja Naukowe z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna” (Sympozja GAP) to wyjazdowe spotkania odbywające się od 1995 r. dwa razy do roku, w trakcie których spotykamy się poza murami Uczelni, aby rozmawiać o tematach związanych z gospodarką, administracją i społeczeństwem.

W sympozjach biorą udział studenci Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownicy tej uczelni, a także zaproszeni prelegenci i goście. Pomysłodawcą konferencji jest prof. dr hab. Jerzy Hausner, były pracownik Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a obecnie Przewodniczący Rady Programowej Kongresu Open Eyes Economy oraz Przewodniczący Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. Profesor Hausner był również wieloletnim gospodarzem Sympozjów. Od 51. edycji tę funkcję przejął dr Michał Kudłacz, również pracownik Kolegium GAP.

Pierwsze Sympozjum odbyło się w 1995 roku. Obecnie impreza ta skupia ponad 300 – 500 osób, a jej program, prócz wykładów i dyskusji panelowych, zawiera szereg dodatkowych atrakcji kulturalnych i integracyjnych. Możliwość swobodnej dyskusji z głównymi aktorami życia politycznego i gospodarczego w Polsce sprawia, że sympozja są atrakcyjną formą edukacji, która uzupełnia tradycyjny system kształcenia.

Organizatorami sympozjów są: Fundacja GAP, Kolegium GAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Agencja Artystyczna GAP, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej.

Więcej informacji o sympozjach i poszczególnych edycjach znajduje się na stronie:
https://sympozjumgap.pl/

Kontakt
biuro@fundacjagap.pl
tel. +48 12 423 76 05
Materiały do pobrania

Nasze projekty dla Was - studentów!

ZOBACZ

Skip to content