Zapraszamy na Kongres Gospodarka i Zdrowie

Zapraszamy na Kongres Gospodarka i Zdrowie

Jak pogodzić dbanie o zdrowie społeczeństwa z bezpieczeństwem gospodarczym? O tym 18 kwietnia 2023 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dyskutować będą specjaliści podczas pierwszej edycji Kongresu Gospodarka i Zdrowie. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Pandemia COVID-19 spowodowała konfrontację bezpieczeństwa zdrowotnego i gospodarczego. Szybko stało się oczywiste, że bez zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego (niezbędne restrykcje, sprawne lecznictwo, powszechne testy i szczepienia, sprawdzone i skuteczne leki) nie da utrzymać się wysokiej aktywności gospodarczej i bezpieczeństwa ekonomicznego. Jeśli dobrze odrobimy tę bolesną lekcję, mamy szansę lepiej przygotować się na kolejne wyzwania. Stąd pomysł zorganizowania Kongresu Gospodarka i Zdrowie.

Megatrendy, jak starzenie się społeczeństwa czy zmiany klimatyczne, mają wpływ na zdrowie społeczeństw i ich potrzeby zdrowotne, co z kolei wpływa na wydatki publiczne i stan gospodarek. Koniecznie trzeba stawić czoło zachodzącym zmianom i przygotować się na te nadchodzące. Dlatego niezbędna jest ekspercka dyskusja na temat popełnionych błędów w polityce zdrowotnej, wyciągnięcia z nich nauki, a także sposobów ich zapobiegania. Potrzebna jest poważna debata nad zwiększeniem efektywności polityki zdrowotnej, w tym w szczególności w ramach szeroko pojmowanego zdrowia publicznego” – wskazuje rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, gospodarz Kongresu Gospodarka i Zdrowie. Jak tłumaczy: – Podstawowym zadaniem sektora publicznego, oprócz funkcji regulacyjnej, jest dystrybucja dóbr i usług publicznych. Sprawne i efektywne dostarczania tego typu dóbr ma zasadniczy wpływ na stan zdrowia mieszkańców. Dlatego niezbędna jest dyskusja na temat wzmocnienia działań w zakresie zdrowia publicznego o prewencyjnym i profilaktycznym charakterze. Dostrzegam wielką potrzebę uświadamiania, że taniej jest czemuś przeciwdziałać niż później płacić za skutki zaniechania.

Potrzebne są także interdyscyplinarne badania i analizy, które ujawnią wciąż pomijane następstwa pandemii i jej długofalowe konsekwencje: zdrowotne (np. dług zdrowotny) i ekonomiczne (np. zerwane łańcuchy dostaw, inflacja). Musimy dbać co do zasady, nie tylko o szpitalnictwo, ale szerzej rozmawiać o jakości życia – mówi prof. dr hab. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP. 

Podczas Kongresu specjaliści do spraw zdrowia dyskutować będą ze specjalistami do spraw gospodarczych na temat mechanizmów na wypadek kolejnych pandemii, długu zdrowotnego, nierówności zdrowotnych, systemu finansowania opieki zdrowotnej, Projekcie Polskie Zdrowie 2.0 czy roli sektora zdrowie w gospodarce. Głos zabiorą m.in.: prof. dr hab. Adam Witkowski, FESC – Narodowy Instytut Kardiologii, dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ  – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Anna Rulkiewicz – LUX MED, Jakub Swadźba – Diagnostyka, Dorota Sienkiewicz – EuroHealthNet, Francesca Colombo – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), dr Paloma Cuchi – Biuro WHO w Polsce, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Poruszona zostanie również kwestia tego jak miasta dbają o zdrowie swoich mieszkańców. W panelu samorządowym wezmą udział: Renata Kaznowska – Wiceprezydent m. st. Warszawy, Hanna Zdanowska – Prezydent m. Łodzi, Konrad Fijołek – Prezydent m. Rzeszowa, Jacek Karnowski – Prezydent m. Sopotu. 

Jestem przekonany, że nasza inauguracyjna inicjatywa to początek czegoś znaczącego. Wierzę, że Kongres stanowić będzie okazję do debat, formułowania diagnoz i stawiania wniosków dotyczących zagrożeń oraz możliwości rozwiązywania problemów zdrowotnych – zaznacza Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Program i bezpłatna rejestracja na Kongres Gospodarka i Zdrowie dostępne są na stronie https://kgiz.sgh.waw.pl/, gdzie będzie też także śledzić transmisję z wydarzenia. 

Organizatorami są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Open Eyes Economy Summit) i Miasto Warszawa.

Kontakt: media@oees.pl

Skip to content