Energia społeczna motywem przewodnim Kongresu Open Eyes Economy Summit 2023

Energia społeczna motywem przewodnim Kongresu Open Eyes Economy Summit 2023

7 marca 2023 roku w Teatrze VARIETE w Krakowie odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kolejny rok działalności Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, w tym ruchu intelektualno-społecznego Open Eyes Economy. Reprezentanci Fundacji: prof. Jerzy Hausner i Kinga Taćkiewicz, przedstawili najważniejsze plany organizacji na ten rok. W briefingu gościnnie wzięli udział także przedstawiciele instytucji aktywnie współpracujących z Fundacją GAP: prof. Piotr Wachowiak – Rektor Szkoły Głównej Handlowej i Michał Siwek z Banku BNP Paribas.

Energia społeczna

Energia społeczna będzie motywem przewodnim tegorocznego Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit (OEES) – flagowego projektu Fundacji GAP. Podczas kongresu, 21-22 listopada 2023 r. w Krakowie i online, premierę będzie miał raport o energii społecznej. Dlaczego w Polsce marnotrawimy energię społeczną, a z drugiej strony potrafimy ją w pewnych momentach nadzwyczajnie wyzwalać i co możemy z tym zrobić – to zasadnicza kwestia, której chcą przyjrzeć się autorzy raportu. – Przykład pomocy humanitarnej uchodźcom z Ukrainy jest dobitnym przykładem tego co potrafimy zdziałać nadzwyczajnie, a co jednocześnie potrafimy w dużym stopniu zmarnować – powiedział prof. dr hab. Jerzy Hausner, inicjator ruchu Open Eyes Economy i przewodniczący Rady Programowej OEES.

Wydarzenia i publikacje Open Eyes Economy w 2023 roku

Kongres OEES jest najważniejszym, ale nie jest jedynym wydarzeniem Fundacji GAP. Jest bowiem kulminacją całorocznej pracy intelektualnej i organizacyjnej ruchu Open Eyes Economy, któremu przyświeca założenie, że w życiu gospodarczym wartości ekonomiczne muszą być uzupełniane przez wartości niematerialne. Celem ruchu jest tworzenie podstaw merytorycznych i edukacja w kierunku ekonomii wartości, poprzez: prowadzenie think tanku OEES HUB, działalność wydawniczo-ekspercką i organizowanie wydarzeń o zasięgu międzynarodowym i lokalnym. Obecnie think thank OEES HUB zrzesza aż 250 ekspertów z różnych ośrodków z kraju i zagranicy. Gospodarowanie wodą jako wyzwanie rozwojowe, miasto regeneracyjne, społeczeństwo wysokich kompetencji, solidarni w rozwoju, gospodarka żywnościowa i Zielony Ład, ekonomiczna wiarygodność państwa, gospodarka i zdrowie – to 7 obszarów tematycznych, wokół których w latach 2023-25 koncentrować będzie się działalność Open Eyes Economy

Sezon działalności ruchu w 2023 roku rozpocznie III Wodny Okrągły Stół, 22 marca we Wrocławiu. Wydarzeniu towarzyszyć będzie premiera filmu dokumentalnego Ewy Ewart „Do ostatniej kropli”, którego Fundacja GAP jest koproducentem. Końcem maja w Łodzi odbędzie się trzecia edycja Kongresu Regeneracja Miast, tym razem w tematyce transformacji energetycznej. Na początku czerwca będzie miał miejsce Kongres Solidarni w Rozwoju, współorganizowany przez Miasto Gdańsk. Tematyka wody powróci w październiku (także we Wrocławiu) na V Międzynarodowym Kongresie Miasto-Woda-Jakość Życia, gdzie przedmiotem dyskusji będą przyczyny i konsekwencje katastrofy ekologicznej na Odrze – nakreśliła kalendarium wydarzeń Kinga Taćkiewicz – Członkini Zarządu Fundacji GAP, Dyrektorka Wykonawcza OEES.

W tym premierę będzie miało ponad 10 publikacji Wydawnictwa Fundacji GAP. Poza główną publikacją – wspomnianym już raporcie o energii społecznej w Polsce, powstaną m.in. kolejne edycje indeksów: Water City IndexIndeks Zdrowych Miast i Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski. Prof. Jerzy Hausner w swojej nowej książce przedstawi także nowe trendy w ekonomii wartości. 

Bezpieczeństwo zdrowotne i gospodarcze

Tak szeroko zakrojona i wielowektorowa działalność Fundacji GAP nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca z innymi organizacjami, instytucjami i firmami, zarówno w zakresie merytorycznym jak i organizacyjnym. W wyniku współpracy Fundacji GAP ze Szkołą Główną Handlową i Grupą LUX MED pod koniec ubiegłego roku powstała publikacja Indeks Zdrowych Miast. Według tego raportu miastem w którym żyje się najzdrowiej jest Warszawa. W tym roku Fundacja GAP wraz z SGH i Miastem Warszawa właśnie tam organizuje pierwszą edycję Kongresu Gospodarka i Zdrowie, który odbędzie się 18 kwietnia w siedzibie SGH. – Postanowiliśmy zorganizować na naszej uczelni pierwszy Kongres Gospodarka i Zdrowie, bo po covidzie uświadomiliśmy sobie dwie ważne rzeczy – jak ważne jest bezpieczeństwo zdrowotne i jak ważne jest bezpieczeństwo gospodarcze. Istnieje ścisły związek między zdrowiem społeczeństwa, a gospodarką. Możemy zauważyć w zmieniającym się otoczeniu pewne megatrendy takie jak: zmiany klimatyczne, starzenie się społeczeństwa i zdrowie społeczeństwa, które ewidentnie wpływają na wydatki publiczne, a co za tym idzie – stan gospodarki. Również trzeba zwrócić uwagę na uwarunkowania gospodarcze takie jak inflacja, zerwanie łańcuchów dostaw, ograniczone zasoby energetyczne. Wyzwaniem nas wszystkich jest dbanie o zdrowie społeczeństwa i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Potrzebujemy merytorycznej dyskusji na ten temat – zaznaczył prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Gospodarka żywnościowa i Europejski Zielony Ład

Od samego początku jednym z filarów ruchu ekonomii wartości jest koncepcja FIRMY-IDEI, a jednym z celów – współpraca z biznesem i promocja dobrych praktyk w tej dziedzinie. Potrzeba zaangażowanych społecznie firm, które wytyczają szlaki odpowiedzialnych działań i uczą właściwych postaw. Przykład Banku BNP Paribas pokazuje, że w Open Eyes Economy wynikiem synergii z biznesem mogą być publikacje, które są przydatnym źródłem wiedzy dla praktyków poszukujących aktualnych analiz, ekspertów pragnących poszerzyć swoją wiedzę jak i wszystkich zainteresowanych problematyką poruszaną przez Open Eyes Economy. Już w zeszłym roku Fundacja GAP wraz z Bankiem BNP Paribas wzięła pod lupę temat produkcji żywności wydając publikację Strategia „Od pola do stołu” w sektorze przetwórstwa spożywczego, zawierające kompleksowe objaśnienie założeń oraz celów zmian wdrażanych w sektorze rolno-spożywczym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, ujęte w szerokim kontekście realiów polskiego przemysłu spożywczego. Przygotowanie się do transformacji ekologicznej jest jednym z kluczowych wyzwań polskiej gospodarki i przedsiębiorstw. Produkcja i konsumpcja żywności stanowi około 1/3 emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością człowieka, z czego największym obciążeniem (aż 60%) jest produkcja zwierzęca. Sektor spożywczy to drugi największy sektor eksportowy polskiej gospodarki. – Europejski Zielony Ład dzieje na naszych oczach, może jeszcze tak nie rezonuje w Polsce, jak w krajach Europy Zachodniej. My traktujemy to jako szansę dla naszej gospodarki, dla naszych przedsiębiorstw, do przesunięcia się w łańcuchach wartości, poprawienia naszej pozycji konkurencyjnej – podkreślił Michał Siwek – Dyrektor, Departament Międzynarodowy Food&Agri Hub, Bank BNP Paribas– Ryzykiem związanym z tą transformacją jest to, że my ją w jakiś sposób negujemy, wątpimy w nią, prześpimy niewykorzystanie tej szansy na poprawę efektywności polskiej gospodarki – dodał Siwek. W tym roku ukażą się kolejne publikacje dotyczące strategii “Od pola do stołu” – będą to analizy w obszarach: energia, woda, handel zagraniczny, badania, rozwój, marnowanie żywności i konsument, zawierające rekomendacje dla przedsiębiorstw i gospodarki. 

W planach jest też materiał o inwestycjach. Jak wynika z badań New Climate Institute, który przeanalizował wszystkie deklaracje klimatyczno-emisyjne największych przedsiębiorstw: – Po kalkulacji tych deklaracji okazało się, że do 2050 roku w Europie zredukujemy emisje o 40%, a nie zejdziemy do zera. To pokazuje jak bardzo sektor przedsiębiorstw cały czas potrzebuje zrozumienia i wsparcia tego procesu inwestycyjnego – zauważył Siwek. – Równocześnie widzimy, że firmy nie czekają na regulacje, tylko same przygotowują się inwestycyjnie do tej transformacji, wyprzedzając regulatora – podsumował

Kontakt: media@oees.pl

Skip to content