GENERACJE MAJĄ SWOJE RACJE

GENERACJE MAJĄ SWOJE RACJE

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.

Starość jest procesem, którego z naturalnych przyczyn nie można zatrzymać, ale jej skutki, zwłaszcza te negatywne, można ograniczyć bądź spowolnić ich tempo. Celem projektu jest upowszechnienie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz zwiększenie znaczenia dialogu międzypokoleniowego w przestrzeni publicznej. W ramach projektu zostanie zrealizowany szereg działań pobudzających dialog międzypokoleniowy oraz kampania społeczna mają na celu zwiększenie świadomości problemu zanikających relacji międzypokoleniowych. Główną grupą docelową projektu stanowią Seniorzy 60+ z Krakowa i okolicznych gmin.

W ramach warsztatów przeprowadzonych w początkowej fazie projektu Uczestnicy przygotują następujące działania, stanowiące drugą fazę przedsięwzięcia:

  • Edukacyjna kampania społeczna relacji międzypokoleniowych. Kampania ma na celu popularyzację dialogu międzypokoleniowego i empatycznych postaw polegających na wzajemnym zrozumieniu potrzeb różnych pokoleń, upowszechnienie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz budowania pozytywnego wizerunku starości i starzenia się. Kampania będzie miała zasięg ogólnopolski.
  • Wystawa pt. „Nie psujcie nam świata”. Uczestnicy przygotują materiały do wystawy, zarówno w formie prac plastycznych (np. plakaty, postery, rysunki), jak i krótkich wypowiedzi pisemnych (np. hasła, ostrzeżenia itd.). Wystawa zostanie zaprezentowana w na żywo w trakcie Open Eyes Economy Summit 2021 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie (16-17 listopada 2021), a także w wersji online.
  • Performance „Nie psujcie nam świata”. Działanie to ma na celu stworzenie warunków do “wymiany międzypokoleniowej”, zarówno w sferze poglądów i opinii, jak i postaw, umiejętności, kompetencji (np. cyfrowych). Udział w warsztatach aktorskich, ruchowych i muzycznych rozwinie indywidualne umiejętności, a także stworzy okazję do dzielenia się zdobytym dotychczas doświadczeniem i wiedzą.
  • Sesja Q&A – efektem dyskusji w trakcie warsztatów będzie wypracowanie zestawu pytań do ekspertów, które reprezentacja Uczestników zada w trakcie sesji Q&A podczas Open Eyes Economy Summit 2021.

Czas realizacji: 1.05.2021 – 31.12.2021

Dofinansowanie: 220 080.00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 243 305.00

Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie zainteresowania społecznego tematyką starości i starzenia się, co wpłynie na zwiększenie liczby osób angażujących się w działania międzypokoleniowe oraz społeczne po zakończeniu projektu.

Kontakt ws. projektu i rekrutacji: Monika Kozyra (monika.kozyra@fundacjagap.pl)

Więcej informacji o działaniach projektowych już wkrótce.

Skip to content