Grant instytucjonalny

Grant instytucjonalny

Wybrane działania Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w latach 2022-2024  są dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Do obszarów naszej działalności wspartych z ww. środków, należą przede wszystkim:

  1. Zwiększenie skali działania OEES HUB poprzez realizację nowych podcastów, seminariów i publikacji
  2. Zwiększenie międzynarodowej rozpoznawalności OEES HUB 
  3. Rozwój fundraisingu poprzez pilotażowe wdrożenie planu fundraisingu (w tym pilotażowe kampanie fundraisingowe) 
  4. Rozwój oferty wsparcia dla PES niezależnie od finansowania unijnego
  5. Profesjonalizacja obszaru zarządzania zasobami ludzkimi
  6. Rozbudowa zaplecza sprzętowego i meblowego Fundacji GAP w celu profesjonalizacji prowadzonych działań, zwiększenia komfortu pracy w biurze, realizacji nowych inicjatyw

Cel główny dofinansowania: Realizacja Strategii rozwoju Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej na lata 2022-2025

Okres wykorzystania dofinansowania: 01.09.2022-30.04.2024

Źródło finansowania: działania wsparte w ramach Grantu Instytucjonalnego są dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Więcej o Programie: www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl

Kwota grantu: 100 tys. euro

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszymi rezultatami naszych działań finansowanych z Grantu Instytucjonalnego:

1)      Podkasty dot. ekonomii wartości:

·        Podkasty soundcloud

·        Podkasty spotify

·        apple podcasts

2)      Semianaria OEES HUB

3)      Publikacja multimedialna Co się dzieje z uniwersytetem

Skip to content