Grant instytucjonalny

Grant instytucjonalny

Wybrane działania Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej w latach 2022-2024  są dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Do obszarów naszej działalności wspartych z ww. środków, należą przede wszystkim:

  1. Zwiększenie skali działania OEES HUB poprzez realizację nowych podcastów, seminariów i publikacji
  2. Zwiększenie międzynarodowej rozpoznawalności OEES HUB 
  3. Rozwój fundraisingu poprzez pilotażowe wdrożenie planu fundraisingu (w tym pilotażowe kampanie fundraisingowe) 
  4. Rozwój oferty wsparcia dla PES niezależnie od finansowania unijnego
  5. Profesjonalizacja obszaru zarządzania zasobami ludzkimi
  6. Rozbudowa zaplecza sprzętowego i meblowego Fundacji GAP w celu profesjonalizacji prowadzonych działań, zwiększenia komfortu pracy w biurze, realizacji nowych inicjatyw

Cel główny dofinansowania: Realizacja Strategii rozwoju Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej na lata 2022-2025

Okres wykorzystania dofinansowania: 01.09.2022-30.04.2024

Źródło finansowania: działania wsparte w ramach Grantu Instytucjonalnego są dofinansowane z Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Więcej o Programie: www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl

Kwota grantu: 100 tys. euro

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszymi rezultatami naszych działań finansowanych z Grantu Instytucjonalnego:

1) Podkasty dot. ekonomii wartości:

Podkasty soundcloud
– Podkasty spotify
Apple podcasts

2) Seminaria OEES HUB

3) Publikacja multimedialna Co się dzieje z uniwersytetem

4) Angielska wersja strony OEES HUB oraz anglojęzyczne wersje publikacji: „Szkoły poza horyzont” i „Indeks wiarygodności ekonomicznej – edycja 2” – link do strony

5) Seminaria międzynarodowe:

Yuli Tamir o sytuacji uczelni wyższych w Izraelu
Seminarium „Co się dzieje z uniwersytetem?” nr 28 Alternatywne sposoby ewaluacji osiągnięć naukowych

6) Dwie pilotażowe kampanie fundraisingowe:

Zbiórka na elementarz szkoły
Zbiórka szara strefa wody

Ponadto dzięki środkom z Grantu udało nam się m.in.:

– stworzyć studio podcastowe – link

– zorganizować warsztaty dot. fundraisingu dla naszych pracowników, dzięki którym mamy teraz w zespole kilka wyspecjalizowanych w tym temacie osób – link

– zorganizować wyjazdy i warsztaty dla naszych pracowników, dzięki którym mieliśmy okazję nauczyć się nowych rzeczy, jeszcze bardziej zintegrować, a w rezultacie zwiększyć zadowolenie z pracy w Fundacji – relacje z wydarzeń są dostępne tutaj

– opracować plan rozwoju fundraisingu w Fundacji GAP (dokument wewn.)

– opracować strategię komunikacji OEES HUB (dokument wewn.)

– zbudować w Fundacji Dział HR i udoskonalić procedury z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

– rozbudować nasze zaplecze sprzętowe i meblowe, dzięki czemu lepiej i sprawniej pracuje się w naszym biurze

Skip to content