Indeks Zdrowych Miast

Indeks Zdrowych Miast

13 października 2022 roku podczas Europejskiego Forum Nowych Idei zaprezentowane zostały wyniki projektu nad którym pracowali eksperci z Grupy LUX MED, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacji GAP i Open Eyes Economy.

W Polsce proces urbanizacji cały czas postępuje, dzisiaj aż 2/3 ludności, to mieszkańcy miast. Przed ośrodkami miejskimi powstaje wiele wyzwań, którym należy sprostać, a droga ku temu jest kręta i bardzo trudna. Pandemia w 2020 roku pokazała, że zdrowie jest niezwykle istotne dla społeczeństwa, a miasta powinny sprzyjać dobrym warunkom dla utrzymania jego wysokiej jakości. Twórcy Indeksu, zbadali jakość życia dla 66 miast Polski, posiadających status miast na prawach powiatu.

Dla potrzeb rankingu wybrano osiem głównych obszarów, istotnych dla dobrego stanu zdrowia: zdrowie, ludność, usługi komunalne i społeczne, edukacja, mieszkalnictwo, środowisko, infrastruktura oraz przestrzeń. Wyniki przedstawiają zainteresowanym, jaki kierunek należy obrać, aby tworzyć zdrową i zrównoważoną przestrzeń miejską.

„Dla ekonomii wartości, a tym zajmujemy się w ramach ruchu Open Eyes Economy, dwa odniesienia są najbardziej istotne: pierwsze to produktywność wykorzystania własnego potencjału, własnych zasobów (w tym pracy), a drugie to jakość życia. Zdrowie musi być postrzegane jako kluczowa składowa obu tych odniesień, bo decyduje i o tym, co nam daje siłę gospodarczą, i o tym, czemu ta siła ma faktycznie służyć.” prof. dr hab. Jerzy Hausner

Zachęcamy do zapoznania się z treścią i wynikami raportu, dostępnego poprzez link:
https://www.luxmed.pl/assets/media/Indeks_Zdrowych_Miast.pdf

Skip to content