Jerzy Hausner pierwszym Profesorem Honorowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Jerzy Hausner pierwszym Profesorem Honorowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
fot. Piotr Malec, materiały UEK

15 grudnia prof. Jerzy Hausner odebrał tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie, swojej alma mater. To wyjątkowe wyróżnienie – pierwsze w niemal stuletniej historii tej uczelni, przyznane za wybitne zasługi, istotny wkład w rozwój dyscyplin naukowych, dorobek naukowy, a także aktywność społeczną i publiczną, która przyczyniła się do rozwoju i rozsławienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Uroczystość w hali widowiskowej Pawilonu Dydaktyczno-Sportowego UEK rozpoczęło przemówienie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. UEK dr hab. Stanisława Mazura. – Godność Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to wyjątkowe wyróżnienie, będące uhonorowaniem lat pracy prof. Hausnera na rzecz uczelni, także podziękowaniem za niezwykle istotny wkład w rozwój dyscyplin naukowych reprezentowanych na naszym uniwersytecie oraz przyczynienie się do rozsławienie imienia uczelni dorobkiem naukowym oraz aktywnością społeczną i publiczną. Przyjmując to wyróżnienie stał się pierwszym w niemal stuletniej historii naszej uczelni profesorem honorowym. Jestem pełen osobistego uznania i szacunku dla wszystkich jego dokonań. To prawdziwy zaszczyt móc nazwać tak niezwykłego człowieka swoim mentorem i mistrzem. Panie Profesorze, bardzo dziękuję za inspirację i zachętę, dzięki której mogłem rozwijać swoją karierę naukową i pogłębiać wiedzę. Praca z Panem była dla mnie ogromnym wyróżnieniem – powiedział JM Rektor UEK.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości ze środowiska akademickiego, polityki i kultury, a także bliscy uhonorowanego. Głos zabrał prof. dr hab. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, który zwrócił uwagę na rolę jaką prof. Jerzy Hausner odegrał w transformacji ustrojowej Polski po roku 1989, określając go twórcą nowoczesnego myślenia o zarządzaniu sprawami publicznymi: – Potrzebowaliśmy wtedy wyjątkowo mocno ludzi śmiałych, odważnych i gotowych patrzeć nieszablonowo w kierunku przyszłości. Jedną z osób, które wówczas zapisały sią na najświeższych kartach naszej historii był właśnie prof. Hausner – wybitny badacz, intelektualista, uznany autorytet uniwersytecki, twórca wielu rozwiązań ustrojowych z zakresu gospodarki, polityki regionalnej i społecznej, które wprowadzone były w Polsce po ’89 roku. To on w okresie eksplozji „dzikiego kapitalizmu” wskazywał, że aby dokonywał się rozwój jest potrzebna mobilizacja kapitału społecznego, która musi odbywać się na wszystkich poziomach społecznej aktywności. Udowadniał i jako wykładowca i jako parlamentarzysta, że jedynym remedium na „rozdzieranie” państwa przez grupy interesów jest odważna polityka ekonomiczna oparta na współdziałaniu, dialogu i partnerstwie. Podkreślił także jak ważna obecnie dla polskiej gospodarki staje się ekonomia wartości, propagowana przez prof. Hausnera: – Dziś w czasach trwającego kryzysu przesłanie Profesora jest szczególnie cenne. Wierzę, że postulowana przez Pana ekonomia wartości stanie się dla polskiej gospodarki normą w nadchodzących latach.

Pierwszą laudację wygłosił prof. dr hab. Leszek Balcerowicz, który współpracował z prof. Jerzym
Hausnerem w czasach kiedy obaj sprawowali funkcje publiczne.: – Zbliżał nas do siebie wspólny pogląd na to co należy robić, żeby jak najpełniej zapewnić trwałe rządy prawa oraz gospodarkę, która wykazuje i stabilność i zdolność do rozwoju. Działalność polityczną Jerzy Hausner uprawiał nie dla polityki, a dla realizacji niezwykle ważnych celów gospodarczych, gdy po ’89 roku Polska odzyskała niepodległość – wspominał prof. Balcerowicz.

Kolejny laudator – prof. dr hab. Juliusz Gardawski poruszył wątek wiarygodności prof. Jerzego Hausnera w pierwszej dekadzie XXI wieku, gdy ten pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Trójstronnej. Wymienił kluczowe wartości kojarzone z dorobkiem prof. Hausnera, dzięki której dialog społeczny w Polsce był wówczas skutecznie realizowany: rzetelność wypełniania podjętych zobowiązań, odpowiedzialność za słowo, sprawczość w staraniach o skuteczność, stanowczość w obronie pryncypiów, partnerski stosunek do związkowców i pracodawców. – Z rozmów przeprowadzonych niedawno z działaczami dwóch największych central związków zawodowych wynikało, że mimo upływu niemal dwóch dekad od czasu zakończenia przez prof. Jerzego Hausnera roli przewodniczącego centralnej instytucji dialogu społecznego, dobra pamięć o jego działalności nie zniknęła. Stała się składnikiem historycznej pamięci tej instytucji i to właśnie w kontekście jego wiarygodności – powiedział prof. Gardawski.

Kolejny laudator prof. dr hab. Marian Gorynia zauważył, że dokonania prof. Hausnera wykraczają poza skalę używaną do oceny pracowników akademickich. – To autor rozmaitych inicjatyw, burzących zastane struktury, z klarowną wizją stworzenia czegoś nowego, lepszego. Inicjatywy w zakresie gospodarki i administracji publicznej mogą być tego przykładem. Także szerokie zaangażowanie w sprawy państwowe, z pełnieniem wielu eksponowanych funkcji w administracji państwowej wybiega poza przyjęte ramy aktywności profesorów uczelni – powiedział prof. Gorynia.

Kolejną laudację w imieniu prof. dr hab. Marka Belki odczytał prof. dr hab. Krzysztof Machaczka. Prof. Belka wspominał jak z prof. Hausnerem w 2001 roku wspólnie poszukiwali sposobu na załatanie dziury budżetowej, tzw. „dziury Bauca”. – Uznaliśmy, że najważniejszym elementem jest powściągnięcie tempa wzrostu wydatków publicznych. Tak narodziła się reguła wydatkowa, która wprowadziła nowy mechanizm dyscyplinowania wydatków. Wprowadziliśmy zasadę, że wydatki publiczne mogą rosnąć w tempie inflacji powiększonej o 1%. Reguła ta wydawała się bardziej sprawna społecznie niż twarde trzymanie się zasady nie przekraczania 3% deficytu budżetowego. Nazwano ją później kotwicą Belki, choć spokojnie mogła być nazwana kotwicą Hausnera. Udało nam się przez pewien czas trzymać tej kotwicy, później udoskonalonej, aby ostatecznie upaść pod rządami PiS. Przywróciła ona zaufanie rynków kapitałowych i pozwoliła gospodarce odbić się od zera. Owa kotwica, czyli reguła wydatkowa dzisiaj przeżywa renesans. Mówi o niej Międzynarodowy Fundusz Walutowy i odwoływać do niej zaczyna się Komisja Europejska. – to słowa prof. Belki. To mały epizod, ale pokazuje charakter mojej pracy z Profesorem Hausnerem i wiele o nim mówi. To człowiek, który posiada głęboką wiedzę ekonomiczną, ale też znakomicie uporządkowaną zdolność myślenia pragmatycznego. Dlatego do dzisiaj uważam go za jednego z najwybitniejszych polityków gospodarczych polskiej transformacji – podsumował.

Po wygłoszonych laudacjach nastąpił właściwy moment nadania Godności Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. JM Rektor odczytał pełny tekst uchwały Senatu, po czym miał miejsce akt dekoracji i symboliczne wręczenie prof. Hausnerowi dyplomu i statuetki. Prorektorzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dziekani Kolegiów oraz Laudatorzy, w imieniu całej Społeczności Akademickiej UEK, złożyli gratulacje nowo uhonorowanemu Profesorowi.

Następnie głos zabrał Profesor Honorowy UEK, dr hab. Jerzy Hausner. We wzruszającym przemówieniu zatytułowanym „Mój uniwersytet”, przywołał wiele osób, wydarzeń, historii i anegdot związanych z jego drogą akademicką na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, tworzeniem kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej oraz życiem prywatnym.

– Za swoje najważniejsze osiągnięcie akademickie uważam GAP. Nazwę Gospodarka i Administracja Publiczna wymyśliłem wiosną 1993 r., kiedy ówczesny Rektor – prof. Jerzy Mikułowski-Pomorski nakłaniał mnie do ponownego zaangażowania się w działalność uczelni. W listopadzie tego samego roku powstał jednoosobowy Samodzielny Zakład Gospodarki i Administracji Publicznej. W 1995 r. mieliśmy na specjalności GAP pierwszy rocznik studentów. Później uruchomiony został kierunek studiów. W 2016 r. powstał Wydział GAP z 7 Katedrami, a dzisiaj Kolegium GAP jest jednym z trzech kolegiów UEK. Formowanie GAP nauczyło mnie, że chcąc osiągnąć coś ważnego i trwałego, trzeba pracować wytrwale i znaleźć w tym upodobanie. Ale też mądrze. Sztuka w tym, aby połączyć wyrazisty i bardzo wymagający cel wspólny oraz osiągać go tak, aby osobiste aspiracje i ambicje zostały zaspokojone, ale nie górowały nad tym długofalowym celem. GAP to dziesiątki nowatorskich pomysłów i form działania. Sztandarowym przedsięwzięciem okazało się Sympozjum GAP, a hitem Sympozjum jest śpiewogranie – to jedno z moich najpiękniejszych doświadczeń.

Swoje wystąpienie Profesor zakończył słowami:

– Co mi dał UEK? Doceniam dyplomy, jestem z nich dumny. Ale tu na tej uczelni zyskałem co najważniejsze i jedyne: miłość, przyjaźń, pasję, możliwość wypełniania dalekosiężnego celu, radość tworzenia i współtworzenia, niewyczerpalne źródło życiowej energii i sensu.

W latach 70., kiedy zaczynałem pracę na uczelni przychodziło się do pracy niemalże codziennie. Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku wchodziłem na teren uczelni bramką przy bramie głównej i maszerowałem przez kampus. Nachodziła mnie często natrętna myśl: ”I co Jurek, będziesz tu przychodził tak do końca życia?”. Wzdragałem się przed tą myślą. Nie to niemożliwe. Nie potrafiłem sobie tego wyobrazić. A teraz jestem wdzięczny losowi, że całe swoje zawodowe życie pracowałem na UEK – na mojej uczelni. Bo tak naprawdę stała się ona moim życiem.

Tym, którzy myślą o uniwersytecie marzeń, dopowiem – nie ma po co, gdzieś go szukać, trzeba go jak najszybciej zacząć tworzyć – razem z innymi i dla innych, mądrze i z pasją. A największy skarb, największy kapitał jest zawsze pod ręką – to studenci.

Po zakończeniu uroczystości nadania Godności Profesora Honorowego nastąpiło otwarcie Galerii GAP w budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Na otwarciu galerii obecny był JM Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk, który tak wspominał początki znajomości z prof. Hausnerem: – Kiedy pierwszy raz spotkałem prof. Hausnera okazało się, że moje wyobrażenia o tym kim jest ekonomista to bzdury. Poznałem człowieka światłego, wrażliwego, czułego i… bezlitośnie konkretnego. To są cechy, które ja sam cenię u artystów. Prof. Bednarczyk podsumował także dotychczasową współpracę ASP z Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK, a także zachęcił do odwiedzania nowo otwartej galerii. – Sztuka to fundament, a dotykać sztuki to przywilej – powiedział.

W nowej otwartej Galerii GAP można bezpłatnie oglądać m.in. oleje na płótnie “DCCCXXVII” Stefana Gierowskiego , “Aura Iwa” Janiny Kraupe, “Przestrzeń 2010” Alfonsa Kułakowskiego, czy też fotografię Ryszarda Horovitza “Kościół Mariacki 1”.

Nagranie z uroczystości

Skip to content