Aktualności

7 września 2022

Kongres Miasto-Woda-Jakość życia

Już po raz czwarty Kongres Miasto-Woda-Jakość życia skupi się na relacjach pomiędzy środowiskiem wodny a miastami. Wydarzenie będzie okazją do wszechstronnej debaty o problemach ekologicznych wpływających na jakość życia, planowaniu przestrzennym uwzględniającym środowisko wodne, oraz o tym, jak zużycie wody wpływa na rynek. Program oraz więcej informacji na www.watercity.com.pl .

7 lipca 2022

Nagroda im. prof. Jerzego Indraszkiewicza – wyróżnienie dla najlepszego absolwenta Kolegium GAP

Właśnie ruszyła kolejna edycja konkursu im. prof. Jerzego Indraszkiewicza. Nagroda ta jest prestiżowym wyróżnieniem dla absolwenta kolegium GAP, którego zainteresowania wykraczają poza program akademicki i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami, a także aktywnością w działalności na rzecz środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych czy społeczeństwa obywatelskiego. Zwycięzca otrzyma statuetkę oraz 5 tysięcy złotych. Zapraszamy do zgłaszania […]

23 czerwca 2022

Mogę, chcę, potrafię – rekrutacja szkół do projektu

Zapraszamy szkoły z Małopolski do udziału w cyklu działań edukacyjnych w ramach projektu „Uniwersytet Odpowiedzialny – Rozwój-Kompetencje-Relacje”. Motyw przewodni przedsięwzięcia brzmi: Mogę, chcę, potrafię. W szkole, która zgłosi się do udziału w projekcie, zostanie utworzona grupa projektowa składająca się z 15 uczniów oraz 2 nauczycieli. Każda grupa w ramach zajęć pozalekcyjnych będzie realizować projekt z […]

15 października 2022

Indeks Zdrowych Miast

13 października 2022 roku podczas Europejskiego Forum Nowych Idei zaprezentowane zostały wyniki projektu nad którym pracowali eksperci z Grupy LUX MED, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Fundacji GAP i Open Eyes Economy.

16 grudnia 2022

Jerzy Hausner pierwszym Profesorem Honorowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

15 grudnia prof. Jerzy Hausner odebrał tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego wKrakowie, swojej alma mater. To wyjątkowe wyróżnienie – pierwsze w niemal stuletniej historii tej uczelni, przyznane za wybitne zasługi, istotny wkład w rozwój dyscyplin naukowych, dorobek naukowy, a także aktywność społeczną i publiczną, która przyczyniła się do rozwoju i rozsławienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. […]

25 listopada 2022

Wizyta studyjna gości z Kazachstanu – Towards strong institutional cooperation between Poland and Kazakhstan.

W dniach 20-25 listopada 2022 w Krakowie gościliśmy reprezentację ekspertów z Kazachstanu: Dina Shaikhislam (konsultantka ds. polityki oraz specjalistka GR w International Government Affairs Professionals Association, USA), Ruslan Domenko (dyrektor firmy KazTransGlobal), Agil Rustamzade (niezależny analityk wojskowy oraz działacz polityczny w Azerbejdżanie, Ukrainie i Kazachstanie). Celem wizyty była rozmowa ws. możliwości współpracy Kazachstanu z polskimi […]

2 grudnia 2022

Konferencja Przyszłość edukacji

Rzeczywistość wokół nas podlega ciągłym, bardzo dynamicznym zmianom. Czy nasz system edukacji nadąża za nimi? Czy absolwenci polskich szkół posiadają kompetencje uniwersalne pozwalające odnaleźć się im w niestabilnej i mało przewidywalnej rzeczywistości? Czy podstawą skuteczności naszej oświaty powinny być autorytarne i transmisyjne metody nauczania? Zagadnienia te będą poruszane w czasie konferencji z cyklu „Przyszłość edukacji”, […]

25 października 2022

Seminarium: Edukacja relacyjna drogą do rozwijania kompetencji uniwersalnych.

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli z małopolskich szkół do udziału w bezpłatnym seminarium, realizowanym w ramach projektu „Uniwersytet Odpowiedzialny – Rozwój-Kompetencje-Relacje”. Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Temat seminarium: Edukacja relacyjna drogą do rozwijania kompetencji uniwersalnych. Adresaci seminarium: wszyscy zainteresowani nauczyciele i […]

23 czerwca 2022

Rekrutacja na szkolenie dla nauczycieli „Projekt STEAM jako narządzie aktywizacji potencjału, motywacji i umiejętności uczniów”

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli z małopolskich szkół do udziału w bezpłatnych warsztatach, realizowanych w ramach projektu „Uniwersytet Odpowiedzialny – Rozwój-Kompetencje-Relacje”. Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej przy współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Temat warsztatów: Projekt STEAM jako narządzie aktywizacji potencjału, motywacji i umiejętności uczniów. Adresaci warsztatów: wszyscy […]

23 czerwca 2022

Ruszamy z nową edycją projektu Uniwersytet Odpowiedzialny

Projekt „Uniwersytet Odpowiedzialny – Rozwój-Kompetencje-Relacje” stanowi kontynuację Programu Pilotażowego „Uniwersytet Odpowiedzialny” realizowanego w 2021 r. przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Jego główną ideą jest stymulacja współpracy między środowiskiem akademickim a szkołami, placówkami oświatowymi, NGO i mieszkańcami w celu poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z całego regionu, będzie realizowany w Małopolsce. Projekt będzie opierał się […]

Skip to content