KONFERENCJA ONLINE „Przyszłość edukacji. ”

KONFERENCJA ONLINE „Przyszłość edukacji. ”

Jaki jest stan polskiej edukacji? Przed jakimi wyzwaniami stoi obecny systemem nauczania? Jakich kompetencji potrzebuje Polska, by się rozwijać? Już wkrótce będzie okazja, by poszukać odpowiedzi na powyższe pytania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji online „Przyszłość Edukacji. Czy potrzebujemy w Polsce nowego systemu kształtowania kompetencji?”, która odbędzie się 14.09.2020 r. (poniedziałek) o godz. 13.00.

Podczas konferencji chcielibyśmy spojrzeć na kwestię edukacji z czterech perspektyw: pedagogicznej, biznesowej, polityczno-decyzyjnej oraz nauczycielskiej. Konferencja podzielona zostanie na trzy części: przedstawienie raportu „Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce”, rozmowę o edukacji i kompetencjach przyszłości oraz dyskusję plenarną, podczas której „publiczność” uczestnicząca zdalnie w konferencji będzie miała możliwość zadawania naszym gościom pytań.

Do udziału w debacie zaprosiliśmy:

  • dr Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2015-2020 r.
  • dr hab. Jarosława Górniaka, Dziekana Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • dr hab. Jerzego Hausnera, Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • Ewę Mauer, Dyrektor Da Vinci Publicznej Szkoły Podstawowej w Krakowie – szkoły modelowej Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji
  • dr hab. Stanisława Mazura, Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • Ewę Mikos, Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu, Siemens Sp. z o.o
  • dr hab. Tomasza Rachwała, Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

By dowiedzieć się, co sądzą eksperci i praktycy na temat stanu polskiej edukacji i wziąć udział w debacie, zapraszamy do rejestracji: https://fundacjagap.pl/konferencja-przyszlosc-edukacji

Impulsem do zorganizowania debaty i podjęcia dyskusji na ten temat stała się publikacja najnowszego raportu pt. „Poza horyzont. Kurs na edukację. Przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce” (do pobrania ze strony: https://fundacjagap.pl/program-dialog), w którym grono ekspertów pod przewodnictwem prof. Jerzego Hausnera szuka odpowiedzi na pytanie, jakie kompetencje okażą się kluczowe w przyszłości. Biorąc pod uwagę m.in. kształtujące się megatrendy oraz powiązane z nimi wyzwania rozwojowe dla Polski, autorzy przygotowali rekomendacje dotyczące kształtu nowego systemu edukacji i sposobu jego ustanawiania.

Konferencja na temat przyszłości edukacji oraz wspomniany wyżej raport stanowią jeden z elementów prac zmierzających do stworzenia spójnego, kompleksowego i innowacyjnego w skali europejskiej modelu edukacyjnego „Edukacja 2030+”. Działania te realizowane są w ramach projektu „Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0.”

Program, szczegółowe informacje oraz rejestracja znajdują się na stronie: https://fundacjagap.pl/konferencja-przyszlosc-edukacji

 

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji.

Skip to content