Konferencja Przyszłość edukacji

Konferencja Przyszłość edukacji

Rzeczywistość wokół nas podlega ciągłym, bardzo dynamicznym zmianom. Czy nasz system edukacji nadąża za nimi? Czy absolwenci polskich szkół posiadają kompetencje uniwersalne pozwalające odnaleźć się im w niestabilnej i mało przewidywalnej rzeczywistości? Czy podstawą skuteczności naszej oświaty powinny być autorytarne i transmisyjne metody nauczania?

Zagadnienia te będą poruszane w czasie konferencji z cyklu „Przyszłość edukacji”, która odbędzie się 7 grudnia 2022 r. (środa) w godz. 11.00-16.40 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie (plac Na Groblach 9). Wydarzenie ma formułę hybrydową, transmisja będzie dostępna na platformie streamingowej https://live.oees.pl/.

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów szkół i nauczycieli, przedstawicieli instytucji oświatowych i samorządowych, środowiska akademickiego oraz organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją.

W czasie konferencji zaprezentowane zostaną projekty edukacyjne przygotowane przez uczniów z małopolskich szkół. Będzie także okazja, aby posłuchać co młodzi ludzie uważają o współczesnej edukacji i w jakiej szkole chcieliby się uczyć. Rozmowę poprowadzi dr Katarzyna Sanak-Kosmowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W panelu dyskusyjnym, przygotowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, zatytułowanym „Rola uniwersytetu, samorządu oraz biznesu w edukacji młodzieży z zakresu innowacji i przedsiębiorczości”, wezmą udział przedstawicie samorządu, nauki i biznesu. Uczestnicy będą rozmawiać o rozwoju współpracy międzysektorowej, poprawie jakości metod i praktyk nauczania oraz umiejętnościach praktycznych zdobywanych w toku edukacji.

Ostatnia część konferencji poświęcona zostanie premierze drugiej części publikacji „Szkoły poza horyzont” (pod red. prof. J. Hausnera i dr hab. M. Jelonek, prof. UEK), która zawiera opis inicjatyw szkolnych rozwijających koncepcję edukacji relacyjnej. W tym panelu przedstawimy ciekawe przykłady dobrych praktyk z zakresu edukacji relacyjnej wdrożonych w polskich szkołach średnich, które w prosty sposób zmieniają społeczność szkolną. Opracowanie powstało w ramach projektu „Uniwersytet Odpowiedzialny – Relacje-Kompetencje-Rozwój” zrealizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Podsumowanie wygłosi prof. Jerzy Hausner – przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.

Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja, która dostępna jest pod linkiem:
https://tiny.pl/wdcpk.
Konferencja będzie tłumaczona na polski język migowy.


Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie: https://uniwersytetodpowiedzialny.pl/konferencja-przyszlosc-edukacji/

Zapraszamy również do dołączenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/891196081908702

Wydarzenie jest częścią projektu „Uniwersytet Odpowiedzialny – Sieć Szkolnych Klubów Innowacji i Przedsiębiorczości” realizowanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie w ramach zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 r. pn. „Małopolska! Postaw na edukację – edycja 2”. Projekt został objęty Patronatem Honorowym przez Panią Martę Malec-Lech, Członka Zarządu Województwa Małopolskiego.

Skip to content