Konferencja „Przyszłość edukacji”

Konferencja „Przyszłość edukacji”

Obecnie świat podlega ciągłym, bardzo dynamicznym zmianom. Czy nasz system edukacji nadąża za nimi? Czy absolwenci polskich szkół posiadają kompetencje pozwalające im odnaleźć się w tej niestabilnej i mało przewidywalnej rzeczywistości? Czy kształcimy uczniów, którzy potrafią poradzić sobie z problemami współczesnego świata i którzy odnajdą się w nim za 10 lat? Czy podstawą skuteczności naszej oświaty powinny być autorytarne i transmisyjne metody nauczania?

A może powinniśmy zmienić nasze myślenie o edukacji?

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Przyszłość edukacji”, która będzie okazją by zastanowić się nad powyższymi pytaniami. Podczas wydarzenia będziemy toczyć dyskusję na temat zmian w systemie edukacji w Polsce i kierunków jej rozwoju.

Impulsem do zorganizowania konferencji jest chęć zaprezentowania modelu polityki edukacyjnej Edukacja 2030+. Raport ten stanowi efekt licznych badań z udziałem m.in. nauczycieli, dyrektorów szkół, samorządowców, władz rządowych, przedsiębiorców oraz przedstawicieli otoczenia edukacji. Model zawiera konkretne rekomendacje zmian, jak i kierunkowe wskazania dla decydentów politycznych – zarówno w odniesieniu do najbliższej, jak i bardziej odległej przyszłości.

Druga część konferencji poświęcona zostanie premierze publikacji „Szkoły poza horyzont” (pod red. prof. J. Hausnera i dr. M. Jelonek), która zawiera opis inicjatyw szkolnych rozwijających koncepcję edukacji relacyjnej. W tym bloku przedstawimy założenia szkoły relacyjnej oraz ciekawe przykłady dobrych praktyk wdrożonych w polskich szkołach, które w prosty sposób zmieniają społeczność szkolną.

Konferencja odbędzie się 12.10.2021 r. w godz. 12.00 – 16.30. w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, a także będzie transmitowana online na platformie www.live.oees.pl

Aby wziąć udział w wydarzeniu i dowiedzieć się, co sądzą eksperci na temat stanu polskiej edukacji, zapraszamy do bezpłatnej rejestracji:

 

W konferencji udział wezmą:

 • dr Łukasz Cieślik – Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Iwona Chmura-Rutkowska – Przewodniczącą Rady Fundacji Ja-Nauczyciel
 • Joanna Fryzowicz – Prezes Zarządu Fundacji NEWAG
 • Oktawia Gorzeńska – Akademia Przywództwa Edukacyjnego
 • prof. dr hab. Jerzy Hausner –  Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit
 • dr Magdalena Jelonek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Beata Kacprowicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku
 • Ewa Kaliszuk –  b. Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji św. Jadwigi w Przyłękowie, ekspert ds. leśnej edukacji w Fundacji Królowej św. Jadwigi
 • dr Marcin Kędzierski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Anna Korfel-Jasińska – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki
 • Józef Michalik –  Wiceprezesa Zarządu NEWAG SA
 • dr Jędrzej Witkowski – moderator, Prezes Zarządu, Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

Program konferencji https://fundacjagap.pl/wp-content/uploads/2021/10/konferencja_DIALOG_szkic-programu_1_10.pdf

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja „Przyszłość edukacji” realizowana jest w ramach projektu „Budowa systemu kształtowania wiedzy, kompetencji i postaw warunkujących szanse rozwojowe Państwa Polskiego w erze rewolucji przemysłowej 4.0.” finansowanego ze środków Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „DIALOG” w latach 2019-2021.

Informacje na temat realizowanych przez nas działań w zakresie edukacji dostępne są na stronie: www.oees.pl/edu-lab  oraz www.fundacjagap.pl/program-dialog

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Magdalena Banaś (magdalena.banas@fundacjagap.pl)

Zapraszamy!

Zespół Fundacji GAP

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
Tel: +48 12 423 76 05

www.fundacjagap.pl

Skip to content