Kongres Miasto-Woda-Jakość życia

Kongres Miasto-Woda-Jakość życia

Już po raz czwarty Kongres Miasto-Woda-Jakość życia skupi się na relacjach pomiędzy środowiskiem wodny a miastami.

Wydarzenie będzie okazją do wszechstronnej debaty o problemach ekologicznych wpływających

na jakość życia, planowaniu przestrzennym uwzględniającym środowisko wodne, oraz o tym, jak

zużycie wody wpływa na rynek. Program oraz więcej informacji na www.watercity.com.pl .

Skip to content