Małopolska Open Eyes Economy Hub

Małopolska Open Eyes Economy Hub

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej wraz z Fundacją Warsztat Innowacji Społecznych, zapraszają do skorzystania z oferty projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, realizowanego w okresie od 1.04.2019-29.06.2023.

Co oferujemy:

W ramach projektu oferujemy trzy formy wsparcia:

 1. Wyjazd na misje gospodarcze do Holandii, Austrii lub Słowenii oraz udział w warsztatach dot. rozwijania działalności eksportowej
 2. Wyjazd na międzynarodowe targi do Katowic, Holandii lub Hiszpanii oraz udział w warsztatach dot. rozwijania działalności eksportowej
 3. Aktywny udział MŚP w konferencjach poświęconych tematyce innowacyjności i współpracy nauki z biznesem

 

W ramach projektu pokrywamy wszystkie koszty związane z wyjazdem na spotkania z firmami do Holandii, Austrii i Słowenii (koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenie, materiały), a także koszty związane z udziałem w targach (projekt, produkcja i montaż stoiska, transport materiałów ekspozycyjnych, dojazd, nocleg i wyżywienie, ubezpieczenie).

Jedna firma może wziąć udział w jednej misji gospodarczej i/lub jednej imprezie targowej.

Dla kogo:

Nasza oferta jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, które:

 • mają swoją siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego
 • Prowadzą działalność w branżach: przemysły kreatywne i czasu wolnego oraz technologie informacyjne i komunikacyjne
 • Są zainteresowane rozszerzeniem swojej działalności poprzez ekspansję międzynarodową
 • Spełniają lub zamierzają spełniać kryteria FIRMY-IDEI – czyli firmy, która nie jest nastawiona wyłącznie na zysk, ale realizuje szersze działania na rzecz budowania pozytywnych relacji ze swoim otoczeniem – tj. m.in. współpracuje z uczelniami lub szkołami, inwestuje w rozwój pracowników, inwestuje we wdrażanie innowacji i/lub prace badawczo-rozwojowe, podejmuje działania zakresie ograniczania negatywnego wpływu swojej działalności na otoczenie.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym zasady rekrutacji oraz wzory wymaganych dokumentów, znajdują się na stronie www.oees.pl/hub

 

Kontakt w sprawie projektu:

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków

 

Kierownik projektu: Agata Machnik-Pado

Tel: 12 423 76 05

E-mail: agata.machnikpado@fundacjagap.pl

 

Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI” jest współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020


 

Główne cele projektu:

 • zwiększenie aktywności międzynarodowej 84 małopolskich MŚP,
 • zwiększenie rozpoznawalności Małopolski poprzez promowanie jej jako regionu rozwijającego w praktyce innowacyjną koncepcję FIRMY-IDEI oraz ekonomii wartości w obszarze współpracy biznesowej,
 • promocja innowacyjności Małopolski poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes w obszarze inteligentnych specjalizacji.

Planowane działania
Przedsięwzięcie zakłada realizację zadań mających na celu promocję Małopolski oraz małopolskich MŚP w kraju oraz za granicą poprzez realizację takich działań jak:

 • organizacja 9 misji gospodarczych poprzedzonych warsztatami dla 72 MŚP do Holandii, Austrii i Słowenii,
 • organizacja wyjazdu 24 MŚP na 3 edycje targów międzynarodowych w Hiszpanii, Holandii i Polsce, poprzedzonych warsztatami,
 • organizację 12 konferencji w wybranych miastach Polski dot. m.in. współpracy nauki z biznesem oraz prezentacji najlepszych praktyk innowacyjnych MŚP z Małopolski
 • organizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dot. potencjału gospodarczego Małopolski.

Oprócz rozwoju MŚP, poszerzenia obszaru ich działalności w kraju i za granicą oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych, elementem projektu są działania wzmacniające wizerunek regionu małopolskiego jako województwa nowoczesnego, nastawionego na wsparcie przedsiębiorstw odpowiedzialnych, myślących w długim horyzoncie czasowym, tworzących produkty rozwiązujące konkretne problemy społeczne oraz nastawionych na budowę trwałych relacji z interesariuszami.

Efekty:
Zaplanowane działania projektowe przyniosą następujące efekty:

 1. Przedstawiciele MŚP biorących udział w warsztatach zwiększy umiejętności w zakresie:
 • budowania relacji biznesowych z partnerem zagranicznym
 • Design Thinking w działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa
 • planowania i rozwijania działalności eksportowej;
 1. MŚP biorące udział w misjach gospodarczych do Holandii, Austrii i Słowenii oraz targach międzynarodowych w Hiszpanii, Holandii i Polsce otrzyma wsparcie w zakresie internacjonalizacji a także wzrośnie ich potencjał eksportowy.
 2. MŚP biorące udział w misjach gospodarczych oraz targach międzynarodowych nawiążą kontakty biznesowe z zagranicznymi kontrahentami
 3. W wyniku działań promocyjnych nastąpi wzrost rozpoznawalności Małopolski w wyniku wypromowania jej jako regionu rozwijającego w praktyce koncepcję FIRMIDEI oraz ekonomii wartości (Open Eyes Economy) w obszarze współpracy biznesowej
 4. Nastąpi również wzrost rozpoznawalności Małopolski jako innowacyjnego regionu, w którym rozwijana jest współpraca na linii nauka-biznes w obszarze inteligentnych specjalizacji (przemysły kreatywne i czasu wolnego, technologie informacyjne i komunikacyjne) w oparciu o rozwój koncepcji FIRMY-IDEI i jej promowanie jako pomysłu na ekonomię wartości zrodzonego w Małopolsce.

Informacja o finansowaniu:

wartość projektu: 5 349 051,25 zł,
w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 546 693,56 zł