Małopolska Open Eyes Economy Hub

Małopolska Open Eyes Economy Hub

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej wraz z Fundacją Warsztat Innowacji Społecznych, zapraszają do skorzystania z oferty projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, realizowanego w okresie od 1.04.2019-29.06.2023.

Co oferujemy:

W ramach projektu Małopolska Open Eyes Economy Hub wspieramy Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa z Małopolski w rozwoju działalności międzynarodowej, szkolimy i zapraszamy firmy na misje gospodarcze oraz międzynarodowe targi branżowe w Europie.

W ramach projektu oferujemy:

 • Wyjazd na zagraniczne misje gospodarcze m.in. do Holandii, Austrii, Niemiec
 • Wyjazd na międzynarodowe targi do Katowic, Holandii oraz Hiszpanii
 • Udział w warsztatach dot. rozwijania działalności eksportowej
 • Aktywny udział MŚP w konferencjach poświęconych tematyce innowacyjności i współpracy nauki z biznesem

W ramach projektu pokrywamy wszystkie koszty związane z wyjazdem na zagraniczne spotkania (koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenie, materiały, udział w wydarzeniach towarzyszących), a także koszty związane z udziałem w targach (stoisko wystawiennicze, wejściówki, transport, nocleg i wyżywienie, ubezpieczenie).

Dla kogo:

Nasza oferta jest skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które:

 • mają swoją siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego
 • prowadzą działalność w branżach:

– przemysły kreatywne i czasu wolnego

– technologie informacyjne i komunikacyjne

– nauki o życiu (life science)

– energia zrównoważona

 • Są zainteresowane rozszerzeniem swojej działalności poprzez ekspansję międzynarodową
 • Spełniają lub zamierzają spełniać kryteria FIRMY-IDEI – czyli firmy, która nie jest nastawiona wyłącznie na zysk, ale realizuje szersze działania na rzecz budowania pozytywnych relacji ze swoim otoczeniem – tj. m.in. współpracuje z uczelniami lub szkołami, inwestuje w rozwój pracowników, inwestuje we wdrażanie innowacji i/lub prace badawczo-rozwojowe, podejmuje działania zakresie ograniczania negatywnego wpływu swojej działalności na otoczenie.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym zasady rekrutacji oraz wzory wymaganych dokumentów, znajdują się na stronie www.oees.pl/moeeh

Kontakt w sprawie projektu:

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

 1. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków

Kierownik projektu: Agata Machnik-Pado

Tel: 12 423 76 05

E-mail: agata.machnikpado@fundacjagap.pl

Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI” jest współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Główne cele projektu:

 • zwiększenie aktywności międzynarodowej 84 małopolskich MŚP,
 • zwiększenie rozpoznawalności Małopolski poprzez promowanie jej jako regionu rozwijającego w praktyce innowacyjną koncepcję FIRMY-IDEI oraz ekonomii wartości w obszarze współpracy biznesowej,
 • promocja innowacyjności Małopolski poprzez wzmocnienie współpracy na linii nauka-biznes w obszarze inteligentnych specjalizacji.

Planowane działania
Przedsięwzięcie zakłada realizację zadań mających na celu promocję Małopolski oraz małopolskich MŚP w kraju oraz za granicą poprzez realizację takich działań jak:

 • organizacja 9 misji gospodarczych poprzedzonych warsztatami dla 72 MŚP m.in. do Holandii, Austrii, Niemiec i Rumunii,
 • organizacja wyjazdu 24 MŚP na 3 edycje targów międzynarodowych w Hiszpanii, Holandii i Polsce, poprzedzonych warsztatami,
 • organizację 12 konferencji w wybranych miastach Polski dot. m.in. współpracy nauki z biznesem oraz prezentacji najlepszych praktyk innowacyjnych MŚP z Małopolski
 • organizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dot. potencjału gospodarczego Małopolski.

Oprócz rozwoju MŚP, poszerzenia obszaru ich działalności w kraju i za granicą oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych, elementem projektu są działania wzmacniające wizerunek regionu małopolskiego jako województwa nowoczesnego, nastawionego na wsparcie przedsiębiorstw odpowiedzialnych, myślących w długim horyzoncie czasowym, tworzących produkty rozwiązujące konkretne problemy społeczne oraz nastawionych na budowę trwałych relacji z interesariuszami.

Efekty:
Zaplanowane działania projektowe przyniosą następujące efekty:

 • Przedstawiciele MŚP biorących udział w warsztatach zwiększy umiejętności w zakresie:
 • budowania relacji biznesowych z partnerem zagranicznym
 • Design Thinking w działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa, planowania i rozwijania działalności eksportowej;
 • MŚP biorące udział w misjach gospodarczych do Holandii, Austrii, Niemiec i Rumunii oraz targach międzynarodowych w Hiszpanii, Holandii i Polsce otrzyma wsparcie w zakresie internacjonalizacji a także wzrośnie ich potencjał eksportowy.
 • MŚP biorące udział w misjach gospodarczych oraz targach międzynarodowych nawiążą kontakty biznesowe z zagranicznymi kontrahentami
 • W wyniku działań promocyjnych nastąpi wzrost rozpoznawalności Małopolski w wyniku wypromowania jej jako regionu rozwijającego w praktyce koncepcję FIRMIDEI oraz ekonomii wartości (Open Eyes Economy) w obszarze współpracy biznesowej
 • Nastąpi również wzrost rozpoznawalności Małopolski jako innowacyjnego regionu, w którym rozwijana jest współpraca na linii nauka-biznes w obszarze inteligentnych specjalizacji (przemysły kreatywne i czasu wolnego, technologie informacyjne i komunikacyjne) w oparciu o rozwój koncepcji FIRMY-IDEI i jej promowanie jako pomysłu na ekonomię wartości zrodzonego w Małopolsce.

Informacja o finansowaniu:

wartość projektu: 5 349 051,25 zł,
w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 546 693,56 zł

Skip to content