Nagrody dla prof. Jerzego Hausnera za książkę „Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości”

Nagrody dla prof. Jerzego Hausnera za książkę „Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości”

Profesor  Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Fundacji GAP oraz Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy, otrzymał tej jesieni dwie ważne nagrody za książkę „Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości” (Wyd. Nieoczywiste, 2019 r)

Pierwsza z nich to: Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika, przyznawana co pięć lat przez Polską Akademię Umiejętności autorom prac wyróżniających się szczególnie wysoką wartością naukową w 9 dziedzinach: (1) astronomii, (2) ekonomii, (3) filologii klasycznej, (4) filozofii przyrody, (5) kosmologii i astrofizyki, (6) matematyki, (7) medycyny, (8) nauk o Ziemi, (9) prawa.

W dziedzinie Ekonomii nagrodzona została książka profesora Jerzego Hausnera „Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości.” Choć warto w tym miejscu wspomnieć, że jest to pozycja o bardzo interdyscyplinarnym charakterze, interesująca dla naukowców z wielu różnych dziedzin, zwłaszcza ekonomistów, filozofów, socjologów, historyków i politologów.

Drugie wyróżnienie to Nagroda Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. Prof. Edwarda Lipińskiego w dowód uznania za książkę „wnoszącą nowe wartości do dorobku nauk ekonomicznych w Polsce”.

Jest to niezwykła, interdyscyplinarna publikacja ukazująca głęboki wgląd w obecną sytuacją ekonomiczną. Profesor pokazuje, że dotychczasowa miara powodzenia przedsiębiorstwa, jaką jest zysk, nie może być już dłużej jedynym wyznacznikiem. Należy wziąć pod uwagę także inne wartości przechodząc z gospodarki linearnej do cyrkularnej; uwzględniając cały dzisiejszy kontekst społeczny i gospodarczy, w tym potrzebę nowej polityki gospodarczej w obliczu globalnego kryzysu, a także wyzwania związane z dominacją gospodarki cyfrowej.

Gratulujemy i polecamy Waszej lekturze!

Więcej informacji o nagrodach:

http://pau.krakow.pl/index.php/en/dzialalnosc/nagrody-i-wyroznienia/nagroda-im-kopernika

https://forumakademickie.pl/news/laureaci-nagrody-naukowej-im-mikolaja-kopernika/

 

Skip to content