O Fundacji

O NAS
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się organizacji pozarządowych w Małopolsce. Została powołana do życia w 2005 roku przez grono pracowników Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Powstaniu Fundacji GAP przyświecał cel wspierania środowiska studentów w aktywnych działaniach w sferze badawczo-naukowej, rozwoju przedsiębiorczości, aktywności turystyczno-sportowej oraz przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych. W przeciągu kilkunastu lat naszej działalności nasze projekty i cele ewoluowały w stronę działań mających na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Misją Fundacji GAP jest rozwijanie ekonomii wartości oraz upowszechnianie rozwiązań na niej bazujących w działaniach i debacie publicznej.
Podziel się
Nasze działania skupione są wokół pięciu głównych obszarów:

a) tworzenie podstaw merytorycznych i edukacja w kierunku ekonomii wartości poprzez prowadzenie think-tanku OEES HUB oraz działalność wydawniczo-ekspercką,

b) organizacja wydarzeń o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym, których celem jest upowszechnianie wiedzy i promocja ekonomii wartości,

c) wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw poprzez działania doradcze, szkoleniowe i networkingowe,

d) aktywizacja młodzieży i seniorów w zakresie ich zaangażowania obywatelskiego,

e) wspieranie studentów i pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w szczególności Kolegium GAP, poprzez działania aktywizacyjne i integracyjne.

Fundacja jest jednym z założycieli Małopolskiego Funduszu Ekonomii Społecznej – najważniejszej w regionie instytucji udzielającej pożyczek i poręczeń podmiotom ekonomii społecznej. W 2013 r. utworzyła również Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP Sp. z o. o. – podmiot w praktyce realizujący ideę ekonomii społecznej oraz działania w obszarze aktywności artystycznej, jednego z istotniejszych obszarów zainteresowań Fundacji GAP.

Od lipca 2010 r. Fundacja GAP była członkiem Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej, a po jego rozwiązaniu w kwietniu 2015 r., została jednym z członków Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (od listopada 2015 r.), powołanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

W 2015 r. Fundacja GAP została laureatem XI edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w kategorii "Edukacja i Nauka".

W grudniu 2020 roku Fundacja została wyróżniona Certyfikatem Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Otrzymała go w kategorii Sukces rynkowy.

O Fundacji - tłumaczenie PJM


Obszary działalności
Zespół
Zespół Fundacji GAP tworzą kompetentni, otwarci i dynamiczni ludzie. Ich siłą jest połączenie rzetelności i doświadczenia oraz młodości i energii. Fundacja GAP ściśle współpracuje z kadrą naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w tym przede wszystkim z Katedrą Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej, jak również z szeregiem innych szkół wyższych, środowiskiem eksperckim, instytucjami rządowymi i samorządowymi. Dzięki temu nasza organizacja dysponuje ogromnym zasobem kompetencji i możliwością podejmowania inicjatyw w wielu obszarach.

Rada Fundacji (kadencja 2017-2022 od 1 października 2020 r.):
prof. dr hab. Jerzy Hausner (Przewodniczący Rady Fundacji)
dr Maciej Frączek
dr Michał Możdżeń
Marek Oramus
dr Agnieszka Pacut


Rada Fundacji (kadencja 2017-2022 do 3 sierpnia 2020):
dr Maciej Frączek (Przewodniczący Rady Fundacji)
dr Piotr Kopyciński
dr Michał Możdżeń
dr Michał Żabiński
Marek Oramus

Zarząd Fundacji (kadencja 2022-2024):
Agata Machnik-Pado – Prezes Zarządu
Tomasz Wojtas – Wiceprezes Zarządu
Alicja Marszałek – Członek Zarządu
Kinga Taćkiewicz – Członek Zarządu

Zarząd Fundacji (kadencja 2019-2021):
Agata Machnik-Pado – Prezes Zarządu
Tomasz Wojtas – Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Kłósek – Członek Zarządu
Alicja Marszałek – Członek Zarządu

Zarząd Fundacji (kadencja 2016-2019):
Agata Machnik-Pado – Prezes Zarządu
dr Norbert Laurisz – Wiceprezes Zarządu
Katarzyna Maźnica – Członek Zarządu
Tomasz Wojtas – Członek Zarządu
Rekomendacje, nagrody i wyróżnienia

CONVENTA BEST EVENT AWARDS 2020 oraz MP POWER AWARDS

Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości – Open Eyes Economy Summit 5 (OEES 5) otrzymał Nagrodę Publiczności i drugie miejsce w kategorii Najlepszy Kongres w europejskim konkursie Conventa Best Event Award 2020 dla najlepszych wydarzeń Europy Centralnej, oraz zwyciężył w polskim konkursie branżowym MP Power Awards, otrzymując tytuł najlepszego Kongresu online 2020


CERTYFIKATY „ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2020” ORAZ „ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁCZNEJ 2023”:

W grudniu 2020 roku Fundacja została wyróżniona Certyfikatem Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020. Otrzymała go w kategorii Sukces rynkowy. Ponownie taki Certyfikat w tej samej kategorii otrzymała w 2023 roku.


KRYSZTAŁY SOLI:

Dzięki swoim licznym działaniom podejmowanym od początku funkcjonowania, w 2015 r. Fundacja GAP została laureatem XI edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego w kategorii "Edukacja i Nauka". Fundacja została wyróżniona spośród 52 organizacji zgłoszonych w tej edycji. Jak zaznaczono, nagroda została przyznana:
"Doceniając długofalowe działania na rzecz rozwoju i wsparcia instytucji skupionych w sektorze ekonomii społecznej, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego, realizację pionierskich i nowatorskich projektów badawczych, za bezcenny wkład w rozwój świadomości i aktywności obywatelskiej, pobudzanie i inicjowanie przedsiębiorczych postaw wśród mieszkańców Małopolski, za wieloaspektową działalność na rzecz edukacji i nauki oraz tworzenie modelowych partnerstw międzysektorowych".
Podziel się
Z kolei w 2014 roku Fundacja GAP znalazła się wśród finalistów X edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (w kategorii Aktywizacja Gospodarcza i Obywatelska).


LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

W roku 2016, dzięki swoim licznym działaniom podjętym w ostatnich latach, Fundacja GAP została Finalistą Konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2016 za szczególny wkład dla rozwoju ekonomii społecznej w regionie. Celem konkursu jest wsparcie małopolskich przedsiębiorstw społecznych oraz promocja przedsiębiorczości społecznej w województwie małopolskim.


AKREDYTACJA:

Od 2015 roku Fundacja GAP jest liderem Partnerstwa tworzącego Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES). Partnerstwo w lutym 2016 roku ponownie otrzymało status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości przyznany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Celem głównym MOWES jest wzmocnienie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój sektora ekonomii społecznej w Małopolsce.
Materiały do pobrania
Skip to content