Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna

Fundacja GAP jest wiodącą w Małopolsce instytucją działającą w obszarze ekonomii społecznej. Do głównych obszarów aktywności Fundacji w tym zakresie należy wsparcie doradczo-szkoleniowe, instytucjonalne oraz finansowe lokalnych podmiotów ekonomii społecznej. Fundacja promuje ideę ekonomii społecznej, prowadzi badania w tej dziedzinie, kształci i organizuje konferencje, a także wydaje publikacje i filmy z nią związane. Fundacja realizuje projekty w obszarze ekonomii społecznej już od 2007 r. Przedsięwzięcia te mają wymiar zarówno regionalny, których celem jest wzmacnianie potencjału kadrowego, organizacyjnego i finansowego małopolskich podmiotów ekonomii społecznej,  jak i lokalny, ukierunkowany na rozwój przedsiębiorczości społecznej w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potencjału społeczno-kulturowego wybranych gmin. Do tej pory kilkaset podmiotów ekonomii społecznej skorzystało z różnych form wsparcia oferowanych ww. inicjatywach.

 

Do najważniejszych przedsięwzięć Fundacji w obszarze ekonomii społecznej należą m.in. projekty „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitarny” oraz „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”, realizowane od sierpnia 2016 r. W ramach tych projektów, wspólnie z 5 instytucjami partnerskimi, Fundacja GAP na dużą skalę świadczy kompleksowe usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce. W marcu 2016 r. na potrzeby realizacji ww. projektów Partnerstwo, którego liderem jest Fundacja GAP, otrzymało akredytację Ministra Pracy i Polityki Społecznej, tj. status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości. Status ten przyznawany był w oparciu o rekomendację Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usługi działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Członkami Partnerstwa tworzącego Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej są Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL Małopolsk Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy.

 

Do wcześniejszych przedsięwzięć w zakresie wspierania i rozwijania przedsiębiorczości społecznej należą następujące projekty:

  1. „PROMES – Promocja Ekonomii Społecznej” (2007-2008),
  2. „Aktywizacja miast Małopolski – Stary Sącz” (2008-2009),
  3. „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce” (2010-2012),
  4. „Partnerstwo publiczno-społeczne na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w gminach Dobra i Mszana Dolna” (2011-2012),
  5. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (2012-2015).

Od lipca 2010 r. Fundacja GAP była aktywnym członkiem Małopolskiego Paktu na Rzecz Ekonomii Społecznej, a po jego rozwiązaniu w kwietniu 2015 r., została jednym z członków Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (od listopada 2015 r.), powołanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

 

Sprawozdanie z działalności FGAP w obszarze ES_2014 rok

Sprawozdanie z działalności FGAP w obszarze ES_2015 rok

Sprawozdanie z działalności FGAP w obszarze ES_2016 rok

Sprawozdanie z działalności FGAP w obszarze ES_2017 rok

Skip to content