Innowacje

Innowacje

Jednym z ważniejszych celów przyświecających Fundacji GAP jest wypracowywanie i wprowadzanie w życie innowacji, mających na celu m.in. usprawnienie życia funkcjonowania Administracji Publicznej. Jednym z przykładów takich przedsięwzięć jest realizowany w latach 2012-2015 projekt innowacyjny „NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych”*, którego głównym produktem jest metoda monitoringu usług społecznych zlecanych przez samorząd organizacjom pozarządowym. Opracowane narzędzie ma charakter ogólnodostępny i może być stosowane przez samorządy na terenie całego kraju. Integralną część narzędzia stanowi nowoczesny system informatyczny. Narzędzie i metodologia NAWIKUS zostały z powodzeniem wdrożone w Gminie Miejskiej Kraków.

Ponadto Fundacja GAP jest wydawcą raportów i opracowań naukowych w obszarze szeroko rozumianych innowacji, m.in.:

  1. „Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej ludzie gospodarczej?”, red. Jerzy Hausner (2014),
  2. „Formułowanie innowacyjnych narzędzi wspomagających współpracę z mniejszościami narodowymi”,
  3. „Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?”, red. Jerzy Hausner (2012) – głównym przedmiotem opracowania jest kwestia innowacyjności polskiej gospodarki w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego.

* Więcej informacji o projekcie NAWIKUS można znaleźć tutaj.

Skip to content