Sympozja naukowe

Sympozja naukowe

Jednym z największych przedsięwzięć Fundacji GAP – z merytorycznego i organizacyjnego punktu widzenia – są sympozja naukowe z cyklu „Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna”. Są to dwudniowe spotkania w formie wykładów i dyskusji panelowych, adresowane przede wszystkim do studentów kierunku GAP i Administracja. Gospodarzem sympozjów jest prof. dr hab. Jerzy Hausner.

Sympozja są organizowane dwa razy do roku, nieprzerwanie od 1995 r. Od tego czasu w gronie prelegentów i ekspertów występujących na Sympozjach znaleźli się m.in. Leszek Balcerowicz, Marek Belka, Jan Krzysztof Bielecki, Michał Boni, Jerzy Buzek, Włodzimierz Cimoszewicz, Irena Eris, Mirosław Handke, Danuta Hübner, Jarosław Kalinowski, Grzegorz Kołodko, Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Miller, Janina Ochojska, Andrzej Olechowski, Monika Olejnik, Józef Oleksy, Marek Pol, Janina Paradowska, Paweł Poncyliusz, Dariusz Rosati, Adam Rotfeld, a także wielu innych, znakomitych przedstawicieli świata nauki, polityki, biznesu, kultury i mediów. Uczestniczący w Sympozjach studenci mają zatem niebywałą okazję do swobodnej dyskusji z ciekawymi ludźmi oraz głównymi aktorami życia politycznego i gospodarczego w Polsce.

Tematyka sympozjów dobierana jest w taki sposób, aby jak najlepiej uzupełniać wiedzę zdobywaną przez studentów poprzez uczestnictwo w wykładach i dyskusjach panelowych. Dotychczas poruszano tematy związane m.in. z: nowoczesnym zarządzaniem, administracją publiczną, a także najaktualniejszymi problemami społeczno-gospodarczymi Polski i jej otoczenia. Szeroki wachlarz zagadnień odpowiada podstawowej misji Sympozjów, którą jest kształtowanie światopoglądu przyszłych ekonomistów.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

Skip to content