Oczy Szeroko Otwarte – warsztaty dydaktyczne dla szkół

Oczy Szeroko Otwarte – warsztaty dydaktyczne dla szkół

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, przy wsparciu finansowanym Województwa Małopolskiego, zrealizowała projekt pn. „OCZY SZEROKO OTWARTE 2018″.

Warsztaty dydaktyczne z zakresu aspektów społeczno-ekonomicznych to projekt skierowany do uczniów krakowskich szkół podstawowych w wieku 9-12 lat. W ramach projektu, został opracowany cykl warsztatów dydaktycznych oraz ćwiczeń poświęconych tematyce związanej z wychowaniem społecznym i obywatelskim. W pierwszym etapie projektu, zrealizowane zostały warsztaty dedykowane następującym zagadnieniom:

Dobro wspólne / Patriotyzm i obywatelstwo / Sprawiedliwość społeczna / Praca / Pieniądz / Globalizacja.

Celem warsztatów było:

  • przybliżenie uczniom elementów wybranych dyscyplin społecznych, które opisują i wyjaśniają otaczający ich świat poprzez zaproszenie do dyskusji warsztatowych na ważne tematy społeczne i ekonomiczne;
  • przedstawienie związków prezentowanych pojęć z codziennymi życiowymi doświadczeniami młodych ludzi, dokonywanymi przez nich wyborami w sytuacjach konfliktowych poprzez przygotowanie przykładów ilustracyjnych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych;
  • pobudzanie i rozwijanie samodzielności w analizowaniu i ocenianiu zjawisk społecznych, gospodarczych i politycznych;
  • zachęcanie młodych ludzi do aktywności w sferze poszerzania swojej wiedzy o najważniejszych problemach gospodarczych, społecznych, politycznych, kulturowych, do czynnego udziału w dyskursie dotyczącym kierunków i tempa przemian modernizacyjnych w Polsce.

Więcej informacji o projekcie – tutaj

Skip to content