Ogłoszenie wyników konkursu „Przystąp do Spółdzielni Uczniowskiej i/lub SKO”

Ogłoszenie wyników konkursu „Przystąp do Spółdzielni Uczniowskiej i/lub SKO”

Gratulacje dla laureatów


W imieniu Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Krakowskiego Banku Spółdzielczego i Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, reprezentowanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej – organizatorów Ogólnopolskiego konkursu dla Spółdzielni Uczniowskich i Szkolnych Kas Oszczędnościowych na przygotowanie scenariusza akcji promocyjnej „Przystąp do Spółdzielni Uczniowskiej i/lub SKO” miło nam poinformować o jego wynikach.


Po wnikliwej ocenie i dyskusji Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów postanowiła nagrodę główną w kategorii Szkolnych Kas Oszczędnościowych działających w szkołach podstawowych zgłoszonych do Ogólnopolskiego konkursu dla Spółdzielni Uczniowskich i Szkolnych Kas Oszczędnościowych na przygotowanie scenariusza akcji promocyjnej „Przystąp do Spółdzielni Uczniowskiej i/lub SKO” przyznać dla: SKO ze Szkoły Podstawowej z Tarnawy oraz wyróżnić prace uczniów z SKO w Szkole Podstawowej z Jeziorzan i prace uczniów z SKO ze Szkoły Podstawowej z Sobolowa. Nagrody głównej w kategorii Spółdzielni Uczniowskich działających w szkołach ponadpodstawowych w Ogólnopolskim konkursie dla Spółdzielni Uczniowskich i Szkolnych Kas Oszczędnościowych na przygotowanie scenariusza akcji promocyjnej „Przystąp do Spółdzielni Uczniowskiej i/lub SKO” Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać. Komisja wyróżniła prace przygotowane przez uczniów Spółdzielni Uczniowskiej FIOLETOWA SŁODYCZ z Andrychowa działającej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz przez uczniów Spółdzielni Uczniowskiej SZAROTKA z Jordanowa działającej w Zespole Szkół im. Bł. Ks. Piotra Dańkowskiego. Komisja postanowiła również, aby przyznać dyplomy i podziękowania za wsparcie w przygotowaniu prac konkursowych dla wszystkich opiekunów zgłoszonych prac
konkursowych. Organizatorzy zapowiadają kolejną edycję konkursu w roku szkolnym 2022/23 (w nieco zmodyfikowanej formule), bo niewątpliwie konkurs warto powtórzyć, a niestety obecna edycja przypadła na trudny czas naznaczony jeszcze uwarunkowaniami pandemicznymi. Dzięki przesłanym pracom uzyskano niezwykle ważną informacje – jak się komunikować z młodymi ludźmi i opowiadać im o wartościach spółdzielczych, przedsiębiorczości i ekonomii oraz zachęcać do podjęcia aktywności w SKO czy Spółdzielni Uczniowskiej. Organizatorzy Konkursu zachęcają już dziś do zbierania pomysłów i śledzenia ogłoszeń na stronach internetowych, a laureatom gratulują i życzą dalszych sukcesów w przyszłości.

Skip to content