Open Eyes Economy

Open Eyes Economy

Open Eyes Economy Summit to  dwudniowy, międzynarodowy kongres organizowany w centrum ICE Kraków w całości poświęcony ekonomii wartości. To tygiel nowych idei, fuzja rozmaitych horyzontów i współczesna agora.

Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit to spotkania z inspirującymi ludźmi biznesu, nauki i polityki, rozmowy o nowym modelu ekonomicznym, potyczki intelektualne, sesje inspiracyjne, bezpośrednie konfrontacje skrajnie różnych poglądów i okazja, by porozmawiać z prelegentami także w bardziej kameralnych warunkach.Inicjatorami oraz twórcami tego przedsięwzięcia są prof. Jerzy Hausner oraz Mateusz Zmyślony.

Idea kongresu powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia, zawodową i naukową pracę jego twórców oraz ich współpracowników. Jej źródłem zaś jest rosnące niezadowolenie z obecnego stanu gospodarki, kultury, społeczeństwa oraz ich wzajemnych relacji. Dzięki wielu godzinom seminariów, badaniu case studies z różnych części świata oraz namysłowi teoretycznemu autorzy stworzyli podstawę teorii ekonomii wartości, która ma zastąpić wyczerpującą się, aktualną formułę, określaną przez czynniki takie jak kapitał, produkcja oraz konsument zapewniający zysk. Hausner i Zmyślony postulują oparcie gospodarki oraz jej relacji z człowiekiem i szeroko pojętą kulturą na prawdziwych i trwałych wartościach, takich jak zaufanie, troska o dobrostan człowieka oraz jego środowisko.

Tegoroczna, siódma edycja OEES odbędzie się 22 – 23 XI 2022. W tym roku hasłem przewodnim programu Kongresu będzie wiarygodność. Będziemy rozmawiać o niej oraz jej wpływie na gospodarkę nie tylko w kontekście państwa, ale także przedsiębiorstw i instytucji. Poza tym, podejmiemy kwestię praw człowieka w biznesie, przyglądając się bliżej potrzebom pracowników, jakie uwydatniła pandemia COVID-19 oraz zastanowimy się nad tym, jak budować i wzmacniać pozytywne employee experience w środowisku pracy. Będziemy nadal dyskutować o społecznym i instytucjonalnym wymiarze regeneracji miast wobec wyzwań klimatycznych oraz o tym, jak powinny wyglądać miasta przyjazne dla osób młodych i seniorów. Zajmiemy się także pojęciami design-thinking i „ko-kreacji” w tworzeniu usług publicznych i empatycznych organizacji. Oczywiście nie zabraknie niezwykle istotnego tematu naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. W ścieżce specjalnej Open Eyes to Ukraine wraz z ukraińskimi autorytetami rozmawiać będziemy o wyzwaniach stojących przed Ukrainą i Europą Środkowo-Wschodnią w kwestii przywrócenia ładu międzynarodowego. Zastanowimy się nad tym jak skutecznie zaradzić bieżącym problemom w wymiarze społecznym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym.

Więcej informacji o poprzednich i nadchodzących edycjach OEES: www.kongres.oees.pl 

To jednak nie wszystko, ponieważ OEES trwa tak naprawdę cały rok i obejmuje nie tylko Kraków i Polskę, ale rozszerza się na kolejne miasta, by trafić również do innych krajów. Oprócz samego kongresu organizowane są tematyczne spotkania i seminaria, a także większe Kongresy w całej Polsce. Ruch Open Eyes Economy to również think thank OEES HUB, w ramach którego tworzymy, publikujemy i debatujemy przez cały rok!

Więcej informacji o inicjatywach ruchu na stronie oees.pl oraz facebook.com/OpenEyesEconomy

Skip to content