Open Eyes Economy Summit

Open Eyes Economy Summit

Open Eyes Economy Summit to  dwudniowy, międzynarodowy kongres organizowany w centrum ICE Kraków w całości poświęcony ekonomii wartości. To tygiel nowych idei, fuzja rozmaitych horyzontów i współczesna agora.

Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit to spotkania z inspirującymi ludźmi biznesu, nauki i polityki, rozmowy o nowym modelu ekonomicznym, potyczki intelektualne, sesje inspiracyjne, bezpośrednie konfrontacje skrajnie różnych poglądów i okazja, by porozmawiać z prelegentami także w bardziej kameralnych warunkach.Inicjatorami oraz twórcami tego przedsięwzięcia są prof. Jerzy Hausner oraz Mateusz Zmyślony.

Idea kongresu powstała w oparciu o wieloletnie doświadczenia, zawodową i naukową pracę jego twórców oraz ich współpracowników. Jej źródłem zaś jest rosnące niezadowolenie z obecnego stanu gospodarki, kultury, społeczeństwa oraz ich wzajemnych relacji. Dzięki wielu godzinom seminariów, badaniu case studies z różnych części świata oraz namysłowi teoretycznemu autorzy stworzyli podstawę teorii ekonomii wartości, która ma zastąpić wyczerpującą się, aktualną formułę, określaną przez czynniki takie jak kapitał, produkcja oraz konsument zapewniający zysk. Hausner i Zmyślony postulują oparcie gospodarki oraz jej relacji z człowiekiem i szeroko pojętą kulturą na prawdziwych i trwałych wartościach, takich jak zaufanie, troska o dobrostan człowieka oraz jego środowisko.

Tegoroczna, czwarta edycja OEES odbędzie się 19 – 20 XI 2019. Spróbujemy wyobrazić sobie świat (bez)pracy i firmę-ideę jako fabrykę wiedzy. Poszukamy także sprawiedliwości terytorialnej pomiędzy wsią a miastem oraz rozwiązań na tzw. overtourism. Przyjrzymy się ponadto nieuczciwym praktykom w sprzedaży (tzw. misseling) i zaproponujemy rozwiązania dla wyjścia z kryzysu poprzez kulturę, nie pominiemy także ładu międzynarodowego, o którym dyskutować będziemy na najwyższym szczeblu.

To jednak nie wszystko, ponieważ OEES trwa tak naprawdę cały rok i obejmuje nie tylko Kraków i Polskę, ale rozszerza się na kolejne miasta, by trafić również do innych krajów. Oprócz samego kongresu organizowane są tematyczne spotkania i seminaria. Open Eyes Economy Summit to też pierwszorzędna okazja, by zetknąć się z najważniejszymi i najgorętszymi trendami we współczesnej myśli społecznej i ekonomicznej.

 

Więcej informacji o Kongresie oraz o biletach na stronie oees.pl oraz facebook.com/OpenEyesEconomy