Open Eyes Economy Young

Open Eyes Economy Young

Okres realizacji: 01.10.2022-31.12.2023

Źródło finansowania: projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Partnerzy: Fundacja onEarth

Cel główny projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie aktywności obywatelskiej, w tym w zakresie upowszechniania wiedzy o zmianach klimatu, 100 uczniów/uczennic krakowskich szkół średnich i wyższych, poprzez zaangażowanie ich w działania edukacyjne i wdrożeniowe w ramach ruchu Open Eyes Economy (OEE). OEE jest oparty na ekonomii wartości i zrównoważonym rozwoju, a celem jest wypracowanie rozwiązań problemów współczesnego społeczeństwa.

Opis projektu:

Jest to projekt dla osób młodych (15-25 lat) z Krakowa, który ma im przybliżyć tematykę ekonomii wartości, jak również wesprzeć w angażowaniu się w życie społeczne i obywatelskie.

W ramach projektu młodzież będzie miała okazję wziąć udział w wielu ciekawych spotkaniach, inicjatywach i wykładach z ekspertami.

Będą działać w podziale na 4 grupy, sami zdecydują, w której chcą pracować. Do wyboru będzie:

Grupa ds. Rady Młodych Ambasadorów OEES – młodzież będzie współpracowała z Radą Programową Kongresu OEES, będzie mogła mieć wpływ na przyszłoroczny wygląd naszego Kongresu. Rada będzie swoistym obywatelskim dialogiem osób młodych z ekonomią wartości i powiewem świeżości dla działań ruchu OEE; dodatkowo będą tworzyć Nocne Młodych Rozmowy – zorganizowanie własnej sesji dyskusyjnej podczas wydarzenia poprzedzającego OEES o tytule “Nocne młodych rozmowy” w krakowskim Klubie HEVRE;

Grupa ds. opracowania projektów do budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa – będziemy zachęcać młodzież do stworzenia własnych projektów do budżetu obywatelskiego – najpierw młodzież będzie musiała zdiagnozować problemy najbliższego otoczenia, a następnie opracować adekwatne rozwiązania w formie wniosków do budżetu obywatelskiego; dodatkowym elementem będzie opracowanie pomysłów i budżetu dla kampanii promocyjnej dla każdego projektu, zachęcającej mieszkańców Krakowa do udziału w inicjatywie i oddania na nią głosu;

Grupa ds. materiałów w ramach młodzieżowej sekcji Dobrze Wiedzieć – zadaniem uczestników/uczestniczek tej grupy będzie tworzenie własnych tekstów i materiałów rozwijających wybrane aspekty ekonomii wartości (np. ekologii, zrównoważonego rozwoju, CSR), które zostaną opublikowane w ramach młodzieżowej sekcji Dobrze Wiedzieć. Uczestnicy będą mieć możliwość do wyrażenia swojej opinii i pogłębienia wiedzy w wybranym samodzielnie temacie w formie tekstu pisanego (forma dowolna) lub podcastu.

Grupa ds. EkoUniwersytetu OEE – EkoUniwersytet składa się z dwóch części: cykl spotkań z ekspertami oraz działań aktywizujących w szkołach. Spotkania z ekspertami będą dotyczyć problematyki współczesnych wyzwań związanych z gospodarowaniem wodą, jako efekt zmian klimatycznych. Cykl będzie obejmował: 3 wykłady mistrzowskie, 1 wykład masterclass, 1 warsztat; Ekspertami będą cenieni specjaliści z dorobkiem naukowym i doświadczeniem. Absolwenci EkoUniwersytetu OEES zorganizują spotkania z uczniami krakowskich szkół, podczas których zaprezentują im wybrane przez siebie zagadnienia dotyczące faktów i mitów nt. gospodarowania wodą w najbliższym otoczeniu i wpływie naszych zachowań na zmiany klimatu.

Kontakt: Monika Halicka – monika.halicka@fundacjagap.pl 

Skip to content