O projekcie

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, przy wsparciu finansowanym Województwa Małopolskiego, zrealizowała projekt pn. „OCZY SZEROKO OTWARTE 2018″ (OSO_2018).

Projekt ten skierowany był do uczniów krakowskich szkół podstawowych w wieku 9-12 lat. W ramach projektu, został opracowany cykl warsztatów dydaktycznych oraz ćwiczeń poświęconych tematyce związanej z wychowaniem społecznym i obywatelskim. W pierwszym etapie projektu, zrealizowane zostały warsztaty dedykowane następującym zagadnieniom: Dobro wspólne / Patriotyzm i obywatelstwo / Sprawiedliwość społeczna / Praca / Pieniądz / Globalizacja.

Materiały dydaktyczne zostały opracowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, we współpracy ze studentami UEK i zarazem członkami Koła naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej. Działania projektowe, w tym zajęcia metodyczne i dydaktyczne zostały zrealizowane w okresie od 1 września 2018 do 30 listopada 2018 roku w Krakowie.
W ramach projektu, zrealizowane zostały warsztaty dedykowane następującym zagadnieniom:
Dobro wspólne
Patriotyzm i obywatelstwo
Równość wobec prawa i sprawiedliwość
Praca i zatrudnienie
Pieniądze, własność i bogactwo
Globalizacja
 

Metody dydaktyczne

Celem projektu było wypracowanie i przygotowanie materiałów edukacyjnych, za których powstanie będą odpowiadali uczniowie wraz ze studentami pod nadzorem kadry dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Powstałe materiały dydaktyczne mają stanowić źródło inspiracji dla nauczycieli chcących prowadzić lekcje przy zastosowaniu adekwatnych metody dydaktycznych (wykraczających poza codzienny proces dydaktyczny). Zastosowane metody stanowią podstawę procesu dydaktycznego, którego celem jest ułatwienie zapamiętywania oraz rozumienia złożonych pojęć, do wyjaśnienia których należy stosować wielopłaszczyznową analizę interdyscyplinarną.

01

Mapa myśli

Szczególny rodzaj zapisu poprzez segregowanie i szeregowanie myśli. Zapis ten ma na celu zwiększenie efektywności zapamiętywania i pracy z poznawanym zagadnieniem. Ważnym walorem mapy myśli jest wprowadzenie zindywidualizowanej interpretacji zagadnienia w jej wizualnej formie. Twórcy tej metody podkreślają jej aktywizacyjny charakter, wykorzystuje ona, bowiem synergiczną współpracę obu półkul mózgowych.
02

Projektowanie przestrzeni tematycznej

Metoda dydaktyczna, której celem jest opracowanie danego tematu w możliwej do zwizualizowania, formie przestrzennej. Dzięki temu możliwe staje się wizualizowanie przestrzenne zagadnienia. Realizowany projekt może dotyczyć przestrzeni materialnej jak i niematerialnej. Ważnym aspektem jest wdrożenie zasad demokratycznych w procesie projektowania przestrzeni tematycznej.

03

Odwrócona lekcja

Metoda ta polega na zmianie koncepcji prowadzenia lekcji: uczniowie najpierw zapoznają się z wiedzą i nowymi treściami. Następnie wykorzystując zdobytą wiedzę, dzięki współpracy z nauczycielem, w jeszcze większym stopniu pogłębiają znajomość zagadnienia. Uczniowie zadają pytania nauczycielowi lub rozwiązują razem z nim problemy korzystając ze zdobytej wcześniej wiedzy.
04

Debata

Metoda dydaktyczna, której celem jest podniesienie zdolności i umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy. Transpozycja danego zagadnienia według określonej osi wspiera umiejętność elastycznej interpretacji i zarazem reinterpretację wiedzy w zależności od stawianej tezy. Dodatkowym atutem debaty, jako metody dydaktycznej, jest budowanie umiejętności argumentowania i kontrargumentowania oraz wyrażania swoich poglądów i opinii zgodnie z zasadami publicznej dyskusji.
Patronem merytorycznym całego przedsięwzięcia byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Zespół projektowy stanowili studenci – członkowie Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej.
W realizację projektu zaangażowani byli nauczyciele i uczniowie dwóch krakowskich szkół podstawowych:

Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 1 „DONA” w Krakowie

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Mikołaja Kopernika w Krakowie

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
 

Materiały Dydaktyczne

Sprawiedliwość społeczna

Odtwórz wideo

Dobro wspólne

Odtwórz wideo

Globalizacja

Odtwórz wideo

Patriotyzm

Odtwórz wideo

Instrukcja przygotowania ćwiczeń

Kliknij powyżej aby pobrać

Oczy Szeroko Otwarte – projekt warsztatów dydaktycznych dla uczniów krakowskich szkół podstawowych o tematyce społeczno-ekonomicznej. Działanie finansowane w ramach zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 r. pn. Naukowe Inspiracje – Ciekawe i Kreatywne