Podsumowanie Open Eyes Economy Summit 2023

Podsumowanie Open Eyes Economy Summit 2023

„Jeśli chcemy bazować na energii społecznej, to energia musi płynąć od dołu do góry” – tymi słowami prof. Jerzy Hausner zakończył ósmą edycję Open Eyes Economy Summit, która odbyła się w dniach 21–22 listopada 2023 r. w Krakowie. W wydarzeniu wzięło udział łącznie 5500 uczestników, z czego aż 4000 osób spotkało się w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Motywem przewodnim tegorocznej edycji była ENERGIA SPOŁECZNA. W licznych wystąpieniach prelegentki i prelegenci rozmawiali na temat sposobów na jej generowanie, wpływie sztucznej inteligencji na gospodarczy rozwój firm, a także o wnioskach i trendach związanych z przyszłością.

Energia społeczna przede wszystkim

Pierwszego dnia Kongresu odbyła się premiera jednej z najważniejszych publikacji tegorocznej edycji Open Eyes Economy Summit. Autorzy opracowania „Generatory społecznej energii. Refleksja obywatelska” zwrócili uwagę na istotność podejmowania rozmowy o tym, kiedy i jakie czynniki uruchamiają generatory energii społecznej, a jakie je blokują.

Jednym z efektów prac nad tym zagadnieniem są rekomendacje, czyli zestaw propozycji rozwiązań, działań edukacyjnych, badawczych, animacyjnych, itd., których efektem powinno być wzmocnienie potencjału i ograniczenie barier energii społecznej. Wśród nich autorzy wymieniają: konieczność stworzenia systemu edukacji obywatelskiej nastawionej na wzmacnianie postaw demokratycznych, budowanie nawyków społecznej aktywności i rozwijanie obywatelskich kompetencji; przemyślane i systematyczne wsparcie aktywistów, w tym skoncentrowane na tworzenie warunków umożliwiających podtrzymywanie ich energii i przeciwdziałanie wypaleniu społeczników; rozwijanie spotkania, dialogu i współdziałania międzypokoleniowego czy też wspieranie różnorodnych mediów lokalnych, szczególnie takich, które są niezależne względem władzy i mogą pełnić funkcję kontrolną. Opracowanie dostępne jest na stronie: hub.oees.pl/energia-spoleczna/.

Temat energii społecznej – jako motywu przewodniego tegorocznej edycji – pojawiał się podczas wielu sesji i prelekcji. Prelegentki i prelegenci poszukiwali sposobów na jej wyzwalanie, zastanawiali się, jaką rolę w tym procesie odgrywają samorządy oraz biznes, a także dyskutowali o sposobach na tworzenie nowych generatorów energii społecznej. O roli społecznej w erze wyzwań opowiedziała m.in. Anna Panek – Członek Zarządu, Dyrektor HR, Soonly Finance. Jej zdaniem: „Istotą energii społecznej jest jej absolutna autentyczność. Nie możemy myśleć o energii społecznej w kategorii wolontariatu”.  Zaznaczyła ona także, że „uwalnianie energii społecznej u pracowników, którzy pracują w ciężkich sektorach, jest bardzo trudne”.  W ramach potyczki „Samorządy – generator energii społecznej czy jej konsument?” mogliśmy usłyszeć m.in. wypowiedź Marcina Bazylaka – Prezydenta Dąbrowy Górniczej, który stwierdził, że „Energia społeczna jest energią oddolną i powinniśmy tworzyć systemowe rozwiązania właśnie z niej”.

Zdaniem prof. Jerzego Hausnera – Przewodniczącego Rady Programowej OEES – „doświadczamy marnowania energii społecznej na wielką skalę” Wspomniał on o tym w swoim podsumowującym wystąpieniu, wymieniając jednocześnie zasady odpowiedniego współżycia społecznego, które służyć mogą rozwojowi energii społecznej.

Zdrowie w centrum

„Społeczeństwo,  które nie ma zdrowia, nie może się prawidłowo rozwijać” – w myśl tych słów drugiego dnia Kongresu rozmawiano o zdrowiu w kontekście społeczno-gospodarczym. Małgorzata Gałązka-Sobótka – Doradca Prezesa Zarządu Pracodawców RP – zaznaczyła, że „choć profilaktyka jest słowem, które odmieniamy przez wiele przypadków, statystyki okrutnie pokazują, że jest to wyzwanie, z którym sobie nie radzimy”. Rolę profilaktyki podkreślił także Kamil Sobolewski – Główny Ekonomista Pracodawców RP – zaznaczając jednocześnie, że „starzenie się społeczeństwa będzie oznaczało drastyczny wzrost nakładów na służbę zdrowia”.

Chcąc zadbać o zdrowie dla przyszłych pokoleń, należy zadbać o nie interdyscyplinarnie, także w kontekście ekologii i gospodarki zerooemisyjnej. O raportowaniu ESG dyskutowano m.in. podczas sesji pogłębiającej „Jak skutecznie przejść na zieloną stronę mocy”. W sesji tej usłyszeliśmy głos m.in. Agaty Czachórskiej – Dyrektorki ds. Zrównoważonego Rozwoju IKEA Retail Polska, która starała się wytłumaczyć powody, dla których w naszym kraju wciąż są problemy z wprowadzeniem gospodarki zeroemisyjnej. „Dzisiejsze regulacje odpadowe bardzo podobnie traktują odpady zwykłe domowe i odpady niebezpieczne” – powiedziała.

Podczas OEES-u premierę miał także raport „Indeks Zdrowych Miast 2023”. Jest to publikacja, która porównuje, jakie warunki do zdrowego życia tworzą w Polsce miasta na prawach powiatu: według danych GUS w miastach tych pod koniec 2022 roku mieszkało łącznie 12,4 miliona mieszkańców. Zdaniem prof.  Jerzego Hausnera: „Wzajemne powiązania zdrowia i dobrobytu ekonomicznego podkreślają konieczność priorytetowego traktowania dobrostanu publicznego dla zrównoważonego rozwoju miejskiego”.

Uwzględniając wszystkie kategorie, które były brane pod uwagę w badaniu, najlepszy wynik ponownie uzyskała Warszawa. Na drugim miejscu klasyfikuje się Bielsko Biała, a na trzecim – Sopot. Raport jest dostępny na stronie Grupy LUX MED.

Wiarygodność ekonomiczna Polski drastycznie spada

Raportem, która miał premierę tego dnia, był „Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski. II edycja”, opracowany przez ekspertów think tanku OEES HUB pod kierownictwem Jerzego Hausnera. W tej edycji ekonomiści dołożyli do publikacji kontekst porównań międzynarodowych – jak Polska wypada na tle krajów rówieśniczych z Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry) – co umożliwiło szersze spojrzenie na analizowane zagadnienia.

Główny wniosek wynikający z przeprowadzonych analiz brzmi następująco: „…wiarygodność ekonomiczna Polski dramatycznie dołuje, szczególnie w latach 2021–2022”. Porównanie w ramach Grupy V4 to potwierdza. Bo choć wiarygodność ekonomiczna wszystkich tych krajów obniżyła się po roku 2019, to jednak wyraźnie mniej w przypadku Czech i Słowacji niż Polski i Węgier. Po przedstawieniu wyników głos zabrali przedstawiciele biznesu, w tym m.in.  Brunon Bartkiewicz – Prezes Zarządu ING Bank Śląski, którzy skomentowali wyniki, dzieląc się jednocześnie swoimi rekomendacjami. Z publikacją można zapoznać się na stronie internetowej think tanku OEES HUB.

Sztuczna inteligencja

Od pierwszej edycji Kongresu Ekonomii Wartości organizatorzy starają się dbać o tematykę związaną z bieżącymi trendami i aktualnymi wydarzeniami. Tak też w tym roku jednym z chętniej dyskutowanych tematów była sztuczna inteligencja.  Piotr Sankowski z IDEAS NCBR powiedział: „Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że kreatywność to nie jest coś, co jest wyjątkowe dla człowieka. Okazało się, że bycie kreatywnym jest proste dla sztucznej inteligencji”. Jak więc przedstawiają się wyzwania, jakie stawia przed nami sztuczna inteligencja? O tym rozmawiały prelegentki i prelegenci licznych sesji poświęconych tej tematyce.

Transformacja energetyczna dla każdego  

W czasie Kongresu nie zabrakło rozmów o energetycznej transformacji miast, rozwoju metropolii, a także społecznej odpowiedzialności przy wprowadzaniu poszczególnych zmian. „Nie o to chodzi, że transformacja energetyczna jest tylko i wyłącznie dla wielkich przedsiębiorstw. Dla ludzi, którzy mają domy jednorodzinne, też. Rolą decydentów, legislatorów, różnych organizacji, też NGO-sów, jest zapewnienie wsparcia zarówno merytorycznego, jak i finansowego. Pieniądze na transformację energetyczną są, tylko trzeba wiedzieć, w jaki sposób je wykorzystać. Temu służyć będą centra pomocy, które mają powstać na podstawie dyrektywy EPBD” – mówiła Anna Kornecka ze Stowarzyszenia ESG Impact Network. Grzegorz Mucha z Shell Business Operations Kraków zaznaczył, że „jako Kraków potrzebujemy parkingów na obrzeżach i sprawnej komunikacji miejskiej”. Mogłoby to zachęcić mieszkańców do decydowania się na transport zbiorowy i rezygnację z wjazdu do centrum miasta samochodami osobowymi. Zmiany klimatu obejmują także infrastrukturę i zagospodarowanie przestrzenne. „Duże miasta same się wyżywią. My potrzebujemy współpracy metropolitalnej, aby pomóc mniejszym miastom, które same nie dadzą sobie rady” – tymi słowami podzielił się Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Bardzo często do zrozumienia zmian niezbędna jest dokładna analiza teraźniejszości i przyszłości. Próbowali jej dokonać prelegenci sesji: „Czego dowiedzieliśmy się o naszym państwie w 2023 roku?”. Podczas rozmowy w znaczący sposób skupili się oni na dyskusji na temat październikowych wyborów w Polsce. Czy rekordowa frekwencja była tylko chwilowym zrywem czy realną zmianą obywatelską? O tym będziemy się przekonywać przez najbliższe lata.

Sztuka i kultura        

Podczas rozpoczęcia Kongresu odbyło się wystąpienie artystyczne pt. „Harmonia Humanoidów”, które miało skłonić do refleksji nad wpływem działań człowieka na planetę i zainspirować do wspólnego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego. Spektakl w reżyserii Łukasza Błażejewskiego cieszył się zainteresowaniem ze strony odbiorców zgromadzonych na terenie Centrum Kongresowego ICE, a postaci-bohaterowie towarzyszyli uczestnikom także podczas późniejszych godzin Kongresu. Zwieńczeniem pierwszego dnia był pokaz filmu Ewy Ewart „Do ostatniej kropli”, który powstał w koprodukcji z Open Eyes Economy Summit. To dokument ujawniający globalne koszty i konsekwencje niszczenia przyrody. Film opowiada historię rzek oraz ludzi, którzy starają się te rzeki ratować i uświadamiać, dlaczego problem ten jest tak ważny. Wydarzeniem towarzyszącym Kongresowi Ekonomii Wartości był także Open Eyes Art Festival – cykl wydarzeń artystycznych, traktowanych jako wydarzenia towarzyszące poszczególnych edycji Kongresu. Tegoroczny festiwal trwał od 7 do 23 listopada i odbywał się w różnych miejscach na mapie Krakowa.

Wybitni goście i prawdziwi innowatorzy

OEES to zawsze spotkanie ludzi, którym zależy na realnych zmianach. Każdego roku do Krakowa przybywają wybitni prelegenci, z którymi rozmawiamy o trendach, aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej, a także planach rozwoju naszego kraju i regionu. W tym roku – także ze względu na motyw przewodni edycji – towarzyszyła nam rekordowa liczba gości.  Byli z nami m.in. Anna Dymna, Ewa Ewart, Rafał Brzoska, Misia Furtak, Kamil Sobolewski, Emil Brix, Christoph von Marshall, Aleksandra Dulkiewicz, Stanisław Trzciński, Katarzyna Wągrowska, Maciej Makselon, Joanna Sadzik.

OEES w liczbach

Ósma edycja Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników. W krakowskim ICE zgromadziło się ponad 4000 osób, które nie tylko brały udział w sesjach tematycznych, ale również w aktywny sposób angażowały się w networking, odwiedzały stoiska naszych partnerów, a także wymieniały kontaktami i doświadczeniami. Nie zabrakło uczestników online! Aż 1500 osób (nie tylko z Polski) wzięło udział w OEES-ie dzięki platformie live.oees.pl, która umożliwiła również networking i spotkania z partnerami. To właśnie dzięki platformie udało się streamingować aż 66 godzin z 96 sesjami i dyskusjami tematycznymi.

Organizacja całego wydarzenia nie mogłaby się udać bez wolontariuszy, których w tym roku było aż 160. To właśnie ci młodzi, pełni energii ludzie pomagali w opiece nad mówcami, w rejestracji uczestników, oprawie medialnej wydarzenia i wielu innych aspektach.

W Open Eyes Economy Summit 2023 wzięła także udział rekordowa liczba mówców – aż 317 prelegentek i prelegentów rozmawiało o ekonomii wartości, energii społecznej, sztucznej inteligencji i energetycznej regeneracji miast.

W wydarzenie zaangażowało się wiele firm, instytucji i organizacji. W gronie partnerów 8. edycji znalazły się m.in.  Miasto Kraków jako Miasto Gospodarz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ING Bank Śląski, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, InPost.

Kolejna edycja Open Eyes Economy Summit odbędzie się 19 i 20 listopada 2024 r. Więcej informacji na temat Kongresu dostępnych jest na stronie internetowej: www.kongres.oees.pl.

Skip to content