Promocja Ekonomii Społecznej

Promocja Ekonomii Społecznej

PROMES – Promocja Ekonomii Społecznej

Projekt PROMES to wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej z Chorzowa (organizacja zarządzająca), Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „Tratwa” z Wrocławia.

Głównym celem projektu była szeroko zakrojona promocja ekonomii społecznej oraz upowszechnianie konkretnych przedsięwzięć i rozwiązań w tej dziedzinie – także na arenie międzynarodowej.

Projekt realizowany był w okresie od września 2007 r. do czerwca 2008 r. W ramach projektu odbył się szereg konferencji i seminariów tematycznych dla wybranych grup docelowych, podczas których dyskutowane były aspekty ekonomii społecznej istotne dla danego grona odbiorców. Wśród uczestników seminariów znaleźli  się między innymi przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski, środowiska związane z Kościołem Katolickim w Polsce, środowisko bankowców, konsultanci regionalni pracujący w najbiedniejszych gminach w Polsce, służby więzienne, przedstawiciele urzędów pracy, media.

Dzięki realizacji projektu wydano także drugą część Atlasu Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej, opisującą 12 jej kolejnych przedsięwzięć (pierwsza część powstała w ramach projektu „W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej”). Na terenie całego kraju odbywały się także spotkania upowszechniające Atlas Dobrych Praktyk, z udziałem przedstawicieli samorządów, urzędników i działaczy pozarządowych wybranych gmin, których celem była promocja narzędzi ekonomii społecznej w polityce lokalnej. Cały Atlas Dobrych Praktyk w formacie PDF dostępny jest na stronie: www.ekonomiaspoleczna.pl.

Zaplanowano również powstanie edukacyjnego filmu dokumentalnego o ekonomii społecznej w Polsce. W telewizjach regionalnych emitowane były programy poświęcone tematyce trzeciego sektora: „Trzecia szansa” oraz „Poza rządem”.  Oprócz tego powstało kilka publikacji związanych z tematyką ekonomii społecznej, między innymi krótki przewodnik po polskiej ekonomii społecznej w języku angielskim oraz publikacja podsumowująca polskie rezultaty programu EQUAL.

W ramach współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych,  Fundacja GAP w projekcie PROMES realizowała następujące działania mające na celu promocję wspomnianej koncepcji:

  1. produkcja filmu dokumentalnego dot. problematyki ekonomii społecznej, którego celem jest przybliżenie odbiorcom za pomocą atrakcyjnej formy przekazu podstawowych zagadnień z zakresu ekonomii społecznej,
  2. przygotowane i organizacja serii warsztatów, podczas których uczestnicy poznawali podstawowe zasady ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, a także zapoznawali się z przykładami przedsięwzięć w tym zakresie, opisanych w Atlasie Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej; warsztaty odbyły się m.in. w Krzeszowicach, Nowym Targu, Dębicy, Nowym Sączu, Tarnowie czy Olkuszu,
  3. organizacja konferencji regionalnej pt. „Finanse publiczne, prywatne, etyczne – ekonomia społeczna i jej finansowanie”, która odbyła się 16 maja 2008 r. w Zakopanem.

 

Projekt „PROMES – Promocja Ekonomii Społecznej” realizowany był przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Skip to content