PRZED NAMI WYJĄTKOWE WYDARZENIE – KONFERENCJA TECHNOLOGICZNE WYTWARZANIE ŚWIATÓW TECH/SPO’21 (Kraków, 13-14 września 2021)

PRZED NAMI WYJĄTKOWE WYDARZENIE – KONFERENCJA TECHNOLOGICZNE WYTWARZANIE ŚWIATÓW TECH/SPO’21 (Kraków, 13-14 września 2021)

Konferencja TechSpo staje się cyklicznym forum debaty wokół najbardziej aktualnych i istotnych zjawisk społeczno-kulturowych. Wymaga to stworzenia przestrzeni otwartej na zróżnicowane poglądy i ujęcia, a także obecności przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz świata biznesu. Celem wydarzenia jest kontynuacja dyskusji o technologicznie stymulowanych przemianach społecznych i kulturowych, które zostały zapoczątkowane podczas dwóch edycji konferencji w 2016 i 2018 roku. Już po raz trzeci mamy przyjemność zaprosić Państwa do Krakowa, by podjąć rozważania nad zjawiskami, które mają swój początek w XXI wieku i powstały na styku nowoczesnych technologii (również cyfrowych) oraz działalności społeczno-kulturowej człowieka. Zależy nam na podejściu prospektywnym, próbach diagnozy obecnej sytuacji, naukowej debacie wokół najbardziej aktualnych fenomenów, a w efekcie zebraniu rekomendacji, formułowanych z myślą o przyszłości. W związku z tym zapraszamy badaczki oraz badaczy (a także zespoły interdyscyplinarne) do zgłaszania propozycji wystąpień zawierających kulturoznawcze i społeczne analizy takich zjawisk, jak: Data Science & AI Roboty, boty, maszyny, Gaming i światotwórstwo, VR/AR, Trans_post_humanizm.

 

Edycja 2021 dodatkowo odbywa się w Roku Stanisława Lema, ustanowionym Uchwałą Sejmu RP z dnia 28 listopada 2020 roku, i jest częścią głównych obchodów jubileuszu 100. urodzin Stanisława Lema przypadających we wrześniu. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się powiązać tematykę Tech/Spo – technologiczne tworzenie/wytwarzanie światów – z tym, czym się zajmował oraz o czym pisał Stanisław Lem, którego żywo interesował wpływ technologii na świat.

 

Technologiczno-społeczne zainteresowania czołowego pisarza fantastyki naukowej oraz futurologa Stanisława Lema osadzamy w szerokim spektrum zjawisk odnoszących się do technologicznego wytwarzania światów. Jedną z charakterystycznych cech twórczości pisarza było konstruowanie literackiej rzeczywistości tak, by sprawiała ona wrażenie przyszłej normalności i codzienności. Nie poprzestawał on jedynie na prezentowaniu najnowszych osiągnięć techniki jako rzeczy oswojonych, ale również stawiał pytania o rolę człowieka w relacji z nimi i jej konsekwencje.

 

Wymienione powyżej zjawiska jedynie sygnalizują obszary tematyczne, jakie chcielibyśmy poruszyć w trakcie konferencji. Lista ma charakter otwarty, więc zachęcamy do nadsyłania zróżnicowanych propozycji tematów wystąpień zawierających diagnozy, rekomendacje lub idee dobrze osadzone w najnowszych badaniach.

 

Szczegóły wydarzenia: http://techspo.agh.edu.pl/

 

Skip to content