Przedsiębiorczość społeczna – Dobra, Mszana Dolna

Przedsiębiorczość społeczna – Dobra, Mszana Dolna

Projekt „Partnerstwo publiczno-społeczne na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w gminach Dobra i Mszana Dolna” dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem projektu było  udzielenie kompleksowego wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenie gmin Dobra oraz Mszana Dolna w powiecie limanowskim, a także ukazanie mieszkańcom tych gmin korzyści płynących z funkcjonowania tego typu podmiotów w otoczeniu.

Do osiągnięcia powyższego celu przyczyniły się następujące cele szczegółowe: transfer wiedzy nt. ekonomii społecznej do lokalnych liderów oraz przedstawicieli władz samorządowych gmin; budowa potencjału do rozwoju partnerstw lokalnych, służących rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych i poprawie jakości życia mieszkańców; stworzenie płaszczyzny współpracy i przekształcanie je w narzędzie służące wymianie doświadczeń i informacji oraz inicjowaniu wspólnych działań na rzecz wspierania ekonomii społecznej, a pośrednio także rozwoju społecznego i gospodarczego gminy.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

  1. diagnoza potencjału rozwoju przedsiębiorczości społecznej w gminach Dobra oraz Mszana Dolna;
  2. przeprowadzenie zajęć warsztatowych oraz usług doradczych dla podmiotów zainteresowanych założeniem i rozwijaniem działalności w obszarze ekonomii społecznej, a w szczególności dla funkcjonujących na terenie gmin organizacji pozarządowych;
  3. organizacja seminariów dotyczących ekonomii społecznej dla uczniów lokalnych gimnazjów oraz przeprowadzenie konkursu na najlepszą pracę w tym zakresie;
  4. opracowanie publikacji opisującej możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej na obszarze objętym realizacją projektu oraz upowszechnianie wypracowanych rezultatów.

Odbiorcami działań realizowanych w ramach projektu byli  lokalni aktorzy działający w gminach – przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji samorządowej oraz przedsiębiorcy.

Zadania w ramach projektu realizowane były na terenie gmin Dobra oraz Mszana Dolna, przynależących do powiatu limanowskiego w województwie małopolskim. Biuro projektu mieściło się w Krakowie w siedzibie Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej – lidera projektu.

Przedsięwzięcie realizowane było w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2012 r. przez następujące podmioty:  Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Gmina Dobra, Gmina Mszana Dolna.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt współfinansowany przez gminy Dobra oraz Mszana Dolna – partnerów projektu.

Skip to content