ds1

ds1

Discussion Papers 1
Uniwersytet-Idea jako fundament ekonomii wartości – Open Eyes Economy
red. Jerzy Hausner
Wydawnictwo: Fundacja GAP
ISBN:  978-83-949523-3-4
Kraków 2016.
Zobacz oees.pl

Skip to content