oeb1

oeb1

Kolejne rozdziały zawierają treści zgodne ze ścieżką bloków tematycznych Kongresu Open Eyes Economy Summit: Marka jako kultura - Kultura jako marka (Mateusz Zmyślony), Porządek Międzynarodowy: Wartości vs interesy i potencjały (Adam Daniel Rotfeld), Cywilizacyjna i kulturowa rola techniki (Jerzy Buzek), Przyszłość Gospodarki rynkowej - od oportunistycznej do relacyjnej gry ekonomicznej (Jerzy Hausner), Miasto-Idea- Nowe podejście do rozwoju miast (Edwin Bendyk, Jerzy Hausner, Michał Kudłacz).

Open Eyes Book 1

Edwin Bendyk, Jerzy Buzek, Jerzy Hausner, Michał Kudłacz, Adam D. Rotfeld, Mateusz Zmyślony
Wydawnictwo: Fundacja GAP
ISBN: 978-83-942293-7-5
Kraków 2016.
Zobacz: oees.pl

Skip to content