Rozpoczynamy realizację projektu Program Pilotażowy „Uniwersytet Odpowiedzialny”.

Rozpoczynamy realizację projektu Program Pilotażowy „Uniwersytet Odpowiedzialny”.

Projekt będzie realizowany w Małopolsce, a jego główną ideą jest rozwój współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a szkołami, NGO i mieszkańcami w celu poprawy szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z całego regionu.

Współczesna rola szkoły wyższej to zaangażowanie i odpowiedzialność społeczna. Przejawami tej aktywności są m.in. transfer wiedzy, wsparcie w zakresie edukacji i poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększanie atrakcyjności gospodarczej. Celem projektu jest realizacja powyższych założeń poprzez stworzenie międzyśrodowiskowej sieci współpracy, w szczególności pomiędzy uczniami małopolskich szkół oraz pracownikami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Działania przyczynią się do wzrostu wiedzy i kompetencji w zakresie gospodarki cyfrowej (m.in. bezpieczeństwa w internecie) i przedsiębiorczości, a także stymulacji procesów uczenia się oraz kreatywnego myślenia.

Grupą docelową są̨ uczniowie szkół podstaw. i średnich (100 os.), nauczyciele oraz interesariusze zaangażowani w proces rozwoju mechanizmów konsultacji i deliberacji w życiu publicznym.

Główne działania projektowe to szkolenia dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów, przygotowanie i upowszechnienie na Akademickiej Platformie Edukacyjnej i materiałów dydaktycznych, cykl debat regionalnych „Małopolska Region – Wspólnota Możliwości” oraz opracowanie publikacji końcowej wraz z rekomendacjami.

Szczegóły projektu można znaleźć na stronie: uniwersytetodpowidzialny.pl

Dokumenty rekrutacyjne dla szkół i uczniów można pobrać tutaj:

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SZKÓŁ, NAUCZYCIELI i UCZNIÓW

Skip to content