Senior Aktywny Społecznie

Senior Aktywny Społecznie

Tytuł projektu: Senior Aktywny Społecznie.

Jego głównym celem jest zwiększenie aktywności społecznej seniorów poprzez zmotywowanie ich do działania na rzecz własnej społeczności lokalnej. Efekt ten uzyskamy dzięki podniesieniu umiejętności osób starszych w obszarze narzędzi komunikacji internetowej, fotografii cyfrowej oraz dokumentacji problemów społecznych. Projekt skierowany był do osób powyżej 60 roku życia z Krakowa oraz miejscowości powiatu krakowskiego.

W ramach projektu Seniorzy dowiedzieli się:

  1. co to jest partycypacja społeczna i jak można zaangażować się w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej,
  2. jak aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym oraz jak zostać wolontariuszem,
  3. jakie są formy i mechanizmy inicjowania przedsięwzięć lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności Krakowskiej Rady Seniorów,
  4. co to jest budżet obywatelski, inicjatywa lokalna, konsultacje społeczne,
  5. dlaczego fotografia zaangażowana społecznie jest tak ważna,
  6. poznają historię fotografii, czyli powód dla którego człowiek wpadł na pomysł, aby zatrzymać chwilę,
  7. poznają podstawowe funkcje aparatów i obróbki zdjęć,
  8. będą w praktyce sprawdzać nabytą wiedzę dzięki udostępnianym na każdych zajęciach aparatom fotograficznym oraz tabletom.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Skip to content