Szkoła Letnia „Water-Energy Nexus 2018”

Szkoła Letnia „Water-Energy Nexus 2018”

Szkoła Letnia pt.  „Water-Energy Nexus 2018” to wydarzenie mające na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze wody i energetyki oraz pokazanie polskich dokonań naukowych i praktycznych w tej dziedzinie.

Uczestnikami tego wydarzenia byli studenci i pracownicy Akita University z Japonii.
Całość wydarzenia zorganizował: Zakład Ekonomiki Ochrony Środowiska, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej, Wydział Finansów i Prawa, Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi, Katedra Administracji Publicznej, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.

 

Szkoła Letnia „Water-Energy Nexus 2018” składała się z trzech części. W pierwszej części zaprezentowano nowoczesne technologie związane z  produkcją węgla i energetyką, w tym jądrową (laboratoria GIG), zwiedzano eksperymentalną kopalnię „Barbara” w Mikołowie, a uczestnicy byli świadkami demonstracji wybuchu pyłu węglowego.

W drugiej części w trakcie wykładów zaprezentowano tematykę dotyczącą technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz gospodarowaniem wodami, a także aspekty polityki energetycznej.
Prowadzącymi byli: prof. Leszek Książek z Uniwersytetu Rolniczego, prof. Stanisław M. Rybicki z Politechniki Krakowskiej, dr Ksymena Rosiek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dr Magdalena Zajączkowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Oprócz prezentacji teoretycznych zagadnień dotyczących dylematu woda-energia, uczestnicy Szkoły mieli możliwość praktycznego zapoznania się z tematyką wodną – dzięki zwiedzaniu Zakładu Uzdatniania Wody Raba oraz zaporze wodnej w Dobczycach.

 

Podsumowaniem wydarzenia był udział uczestników Szkoły Letniej w międzynarodowej konferencji „Miasto–Woda–Jakość Życia” . Wydarzenie to poświęcone było kluczowemu zasobowi dla funkcjonowania jakim jest woda w kontekście racjonalnego gospodarowania, ale także relacji między środowiskiem wodnym a miejskim oraz znaczeniu dla podnoszenia jakości życia w mieście.

 

 

Skip to content