Wydawnictwo naukowe i publikacje

Wydawnictwo naukowe i publikacje

Wydawnictwo Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej (WFGAP) zostało utworzone w roku 2012 w ramach działalności statutowej prowadzonej przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Wydawnictwo publikuje dorobek naukowy, badawczy i analityczny pracowników naukowych oraz studentów.

Wydawnictwo Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej specjalizuje się w wydawaniu poradników, raportów i monografii przygotowywanych przez naukowców i specjalistów w danych dziedzinach. Publikuje również prace wyróżniających się studentów, w tym studentów studiów doktoranckich. Wydawnictwo publikuje prace z dziedziny ekonomii, zarządzania, polityk publicznych, kulturoznawstwa, socjologii i innych, które swoim obszarem obejmują działanie państwa i społeczeństwa.

(Projekty wydawnicze WFAGP można zobaczyć tutaj)

 

Od 2016 roku Wydawnictwo prowadzi serię wydawniczą prezentującą nowe spojrzenie na ekonomię, państwo i społeczeństwo, seria ta promuję nowy nurt ekonomiczno-społeczny nazywany przez twórców Ekonomią otwartych oczu (Open eyes economy). W ramach tej serii wydawane są corocznie recenzowane publikacje naukowe Open Eyes Book, recenzowane Discussion Papers oraz przewodnik po tematach i ideach powstających w ramach i wokół Ekonomii otwartych oczu Open Eyes Magazine.

(Projekty wydawnicze w ramach serii Open eyes economy można zobaczyć tutaj)

 

Wraz z Agencją Artystyczną GAP (AAGAP) Wydawnictwo Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej publikuje książki, monografie i albumy promujące polską sztukę i kulturę.

(Projekty wydawnicze AAGAP i WFGAP można zobaczyć tutaj)

 

Do sukcesów Wydawnictwa Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej należy otwarcie szerokiej debaty dotyczącej ekonomii wartości i promowanie innego spojrzenia na zarządzanie podmiotami, instytucjami, państwem a nawet zjawiskami społecznymi. W ramach prowadzonej debaty wypromowane zostały m.in. pojęcia „EKONOMIA OTWARTYCH OCZU” „FIRMA-IDEA”, „MARKA-KULTURA” „MIASTO-IDEA”, które weszły do obiegu debat ekonomicznych, społecznych i politycznych.

Drugim ważnym sukcesem jest opracowanie serii wydawniczej „Raporty o stanie państwa”. Powstanie tych raportów to efekt wspólnej pracy ekspertów i akademików. Raporty te są szeroko dyskutowane przez ekspertów i polityków. W ramach tej serii ukazały się już m.in.:

  • Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej ludzie gospodarczej?
  • Kurs na innowacje : jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?
  • Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce
  • Państwo i My Osiem grzechów głównych Rzeczypospolitej
  • Polityka surowcowa Polski. Rzecz o tym czego nie ma, a jest bardzo potrzebne

 

Rocznie ukazuje się kilka nowych tytułów, reprezentujących wybrane dziedziny wiedzy. Każdy tom opiniowany jest do druku przez co najmniej dwóch cenionych specjalistów. Gwarantuje to wysoki poziom merytoryczny publikacji.

 

Informacja dla autorów:

1. Procedura recenzowania;

2. Etyka wydawnicza;

3. Procedura wydawnicza.

 

Kontakt:

Redaktor Naczelny:
dr Norbert Laurisz
norbert.laurisz@fundacjagap.pl

Koordynator publikacji Fundacji GAP:
Monika Woźniak
monika.wozniak@oees.pl

Wydawnictwo:
wydawnictwo@fundacjagap.pl

ul. ks. I. J. Skorupki 22
31-519 Kraków, Poland

+48 12 423 76 05

Skip to content