Multimedia


Gospodarka wodna w mieście to nie tylko zagadnienia związane z dostawą wody i jej oczyszczaniem. Uczestnicy Kongresu Miasto – Woda – Jakość Życia zastanawiają się m.in. w jaki sposób wykorzystać zasoby wodne, by stymulować rozwój miast. – To nie jest tylko myślenie o zamkniętym systemie wodno-kanalizacyjny. To jest popatrzenie na całość jakości życia mieszkańców przez ten bardzo ważny zasób – komentuje prof. Jerzy Hausner, przewodniczący rady programowej Kongresu.


Nie da się mówić o wiarygodności ekonomicznej państwa w oderwaniu od konkretnych podmiotów gospodarczych. To one podejmują określone decyzje, bezpośrednio lub pośrednio oceniając wiarygodność ekonomiczną państwa, kalkulując związane z tym ryzyko (gospodarcze, polityczne, regulacyjne czy administracyjne).

 

W trakcie sesji „Wiarygodność ekonomiczna państwa”, która odbyła się 14 września 2021 roku podczas Europejskiego Kongresu Finansowego przedstawione zostały wyniki badań zespołu opracowującego Indeks wiarygodności ekonomicznej państwa, którym kieruje prof. dr hab. Jerzy Hausner.


Za nami łącznie trzy dni piątej edycji Open Eyes Economy Summit – Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości. Rok wytężonej pracy, działania
w nietypowych i nieprzewidywalnych warunkach, ogrom wsparcia i pomocy, które napływały zewsząd – ten rok zaowocował czymś, co przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania – OEES został największym wydarzeniem zdalnym w kraju. Wzięło w nim udział aż 3000 osób, w tym 160 prelegentów. I to z 27 krajów! Nadal myślimy o tych liczbach z wypiekami na twarzy.
W podsumowaniach przewijają się różne informacje i refleksje, a my zastanawiamy się – czego uczy nas piąta edycja OEES?

Skip to content