Akademia Odpowiedzialnego Rozwoju

Akademia Odpowiedzialnego Rozwoju

Program Erasmus Plus 2021-2027, KA220-YOU – Partnerstwa współpracy w sektorze młodzieży

Okres realizacji : 01.10.2022 – 31.12.2024

Celem projektu jest wzrost świadomości i zaangażowania społecznego młodzieży w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez stworzenie i działalność Akademii Odpowiedzialnego Rozwoju.

W projekcie zostanie opracowane innowacyjne narzędzie do pracy z młodzieżą – model Akademii Odpowiedzialnego Rozwoju, który zostanie zawarty w przewodniku „Jak edukować młodzież w zakresie zrównoważonego rozwoju”.  

Model akademii w ramach pilotażu będzie testowany równolegle w 3 krajach partnerskich, w Polsce,  Włoszech i  Turcji wśród min. 100 młodych osób w wieku 18 -30  lat.  W trakcie pilotażu odbędzie się szereg działań aktywizujących młodzież oraz powstaną materiały edukacyjne dotyczące współczesnych problemów klimatycznych i społecznych, które zostaną udostępnione na platformie VOD. 

Po ewaluacji pilotażu model Akademii zostanie ulepszony i powstanie finalna wersja przewodnika, która zostanie opublikowana w formie elektronicznej we wszystkich językach krajów partnerstwa oraz w języku angielskim i ukraińskim. 

Przewodnik „Jak  edukować młodzież w zakresie zrównoważonego rozwoju” oraz platforma VOD na której zostaną zgromadzone wysokiej jakości materiały edukacyjne  dot.  zrównoważonego rozwoju zostaną wykorzystane  przez młodych ludzi do samodzielnej nauki lub przez osoby, bądź  instytucje pracujące z młodzieżą w Polsce oraz innych krajach europejskich. 

Partnerzy:

Associazione Culturale JumpIn (Włochy)

Internationale Arbeidsverniging (Holandia)

Konya Metropolitan Municipality (Turcja)

Biuro projektu:

Telefon: +48 12 423 76 05

Koordynator projektu: 

Barbara Hajdukiewicz

E-mail: Barbara.hajdukiewicz@fundacjagap.pl

Skip to content