Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krakowie

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krakowie

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej (w tym organizacje pozarządowe) oraz przedsiębiorstwa społeczne z terenu Miasta Kraków i powiatów: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, do skorzystania z oferty wsparcia Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krakowie (MOWES-Kraków).

Co oferujemy:
1. Działania animacyjne dla osób oraz podmiotów i instytucji zainteresowanych realizacją przedsięwzięć w ramach ekonomii społecznej

2. Wsparcie merytoryczne w tworzeniu nowych podmiotów ekonomii społecznej i nowych przedsiębiorstw społecznych, a także wsparcie w zakresie tworzenia w nich nowych miejsc pracy

3. Wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz wsparcie działań reintegracyjnych

4. Wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych – m.in. opieka doradcy, doradztwo specjalistyczne prawne, księgowe, marketingowe, szkolenia tematyczne i branżowe.
Szczegóły oferty już wkrótce!

Dla kogo działamy:
1. osoby fizyczne – zainteresowane działalnością w obszarze ekonomii społecznej, powołaniem nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym wsparciem szkoleniowo-doradczym w tym zakresie;

2. osoby fizyczne – tworzące grupę inicjatywną (GI), zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa społecznego (PS) i utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie z dnia 5.08.2022 r. o ekonomii społecznej art.2 pkt.6

3. jednostki samorządu terytorialnego (JST) – zainteresowane tworzeniem PS, szczególnie w zakresie usług społecznych, w tym w ramach współpracy PES działających na ich obszarze, oraz JST zainteresowane wsparciem ogólnym (w tym szkoleniowo – doradczym);

4. osoby prawne (PES, JST) tworzące grupę inicjatywą, zainteresowane utworzeniem nowego PS i utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie o ekonomii społecznej (w tym wsparcie reintegracyjne);

5. PES zainteresowany przekształceniem się w PS (dostosowanie regulacji wewnętrznych w celu uzyskania statusu PS) i utworzeniem w swoich ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie o ekonomii społecznej (w tym wsparcie reintegracyjne);

6. PES zainteresowane utworzeniem nowego PS i utworzeniem w jego ramach nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie o ekonomii społecznej (w tym wsparcie reintegracyjne);

7. istniejące PS (posiadające status PS nadany przez Urząd Wojewódzki) zainteresowane utworzeniem nowych miejsc pracy dla osób wskazanych w ustawie o ekonomii społecznej (w tym wsparcie reintegracyjne);

8. istniejące PES/PS – zainteresowane wsparciem ogólnym szkoleniowo-doradczym (wsparcie w sytuacji kryzysowej, wsparciem rozwojowym np. zwiększenie liczby miejsc pracy, wprowadzenie nowego produktu, zmiana branży, poszerzenie rynku zbytu, rozpoczęcie lub rozwinięcie oferty realizacji usług społecznych; tworzenie partnerstw / rozwijanie współpracy (sieciowanie) PES/PS, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność PES/PS, prowadzenie działalności statutowej PES, podjęcie/rozwój działalności ekonomicznej PES.\

Szczegółowe informacje o projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Miasto Kraków
Szczegółowe informacje o projekcie Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – podregion krakowski

 

Kontakt:

Biuro MOWES:
Biuro projektu dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się w Krakowie, przy ul. Prądnicka 10/026. Biuro jest czynne w godzinach 9.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

Adres do korespondencji: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków.

e-mail: mowes@fundacjagap.pl
tel.: 12 423 76 05
Strona internetowa: https://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krakowie (MOWES-Kraków) jest prowadzony
przez Partnerstwo w składzie:
• Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Fundacja GAP) – Lider Partnerstwa
• Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. (ARMZ)
• Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (BIS)
• Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA).

Partnerstwo realizuje wspólne projekty dot. rozwoju ekonomii społecznej w Małopolsce od 2015 roku, a także posiada aktualną akredytację Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (decyzja nr DES-III.453.73.2023.AS/JK z 16.10.2023).
MOWES-Kraków działa poprzez realizację dwóch projektów:
1) Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Miasto Kraków (nr: FEMP.06.18-IP.01- 0323/23)
2) Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – podregion krakowski (nr projektu: FEMP.06.18-IP.01-0324/23)

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską, Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027; Priorytet 6: Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego; Działanie 6.18 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych; Typ projektu A.

#FunduszeEuropejskie

 

Skip to content