Aktywizacja miast Małopolski – Stary Sącz

Aktywizacja miast Małopolski – Stary Sącz

Tytuł projektu: Aktywizacja małych miast Małopolski poprzez wykorzystanie  ich potencjału społeczno-kulturowego – Stary Sącz

W ramach projektu:  sporządzono analizę potencjału społeczno-kulturowego gminy Stary Sącz,   przygotowano film promujący przedsięwzięcia służące aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, wypracowano katalog projektów aktywizacyjnych wraz z mechanizmem ich finansowania, opracowano koncepcję przedsiębiorstwa społecznego wraz z pakietem implementacyjnym.

Partnerzy: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie.

Zleceniodawca: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Okres realizacji: 08.2008 – 05.2009

Głównym celem projektu „Aktywizacja małych miast Małopolski poprzez wykorzystanie ich potencjału społeczno-kulturowego – Stary Sącz” było wypracowanie systemowych rozwiązań o charakterze lokalnym, służących stworzeniu warunków i możliwości aktywizowania małych miast poprzez inkubowanie przedsiębiorstw społecznych w oparciu o zróżnicowane zasoby społeczno-kulturowe. Realizacji ww. przedsięwzięcia przyczyniła się przede wszystkim do wzrostu integracji i aktywności społeczności gminy Stary Sącz oraz ugruntowania nawyków współdziałania wszystkich mieszkańców na rzecz wspólnego rozwiązywania problemów.

Zrealizowane zadania:  sporządzenie analizy potencjału społeczno-kulturowego gminy Stary Sącz, przygotowanie filmu promującego przedsięwzięcia służące aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, wypracowanie katalogu projektów aktywizacyjnych wraz z mechanizmem ich finansowania, opracowanie koncepcji przedsiębiorstwa społecznego wraz z pakietem implementacyjnym.

W przedsięwzięcie to zaangażowani byli ponadto przedstawiciele władz samorządowych Starego Sącza oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy.

 

Projekt realizowany we współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego – Sponsora Honorowego  i Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej

Skip to content