CZY JESTEŚMY FUNDACJĄ NA MIARĘ KRAKOWA….? Polecamy Państwa uwadze tekst Tomasza Wojtasa, wiceprezesa Zarządu Fundacji GAP i dyrektora OEES, opublikowany w miesięczniku społeczno-kulturalnym KRAKÓW w listopadzie 2020 roku.

CZY JESTEŚMY FUNDACJĄ NA MIARĘ KRAKOWA….? Polecamy Państwa uwadze tekst Tomasza Wojtasa, wiceprezesa Zarządu Fundacji GAP i dyrektora OEES, opublikowany w miesięczniku społeczno-kulturalnym KRAKÓW w listopadzie 2020 roku.

Fundacja na miarę Krakowa?

Trochę historii… Spotkanie Rady Programowej Open Eyes Economy Summit (OEES) w styczniu 2017 roku było otwarciem kolejnego etapu rozwoju Fundacji GAP. Podczas podsumowania pierwszej edycji Kongresu Ekonomii Wartości, który odbył się w listopadzie 2016 roku, padło wiele ciekawych wniosków na przyszłość, jednak to słowa Prezydenta Majchrowskiego przypieczętowały decyzję         o tym, że warto kontynuować ruch otwartych oczu, bo przecież „OEES to Kongres na miarę Krakowa”.

– Myślę o uczelni jak o kopalni diamentów, którymi są studenci. Pewnie nie wszyscy, ale wielu. Wystarczająco wielu, aby zająć się ich rozwojem i z tego czerpać satysfakcję i siłę. Zależy mi szczególnie na tym, aby na uniwersytetach zrozumiano, że nasza przyszłość zależy przede wszystkim od tego, jak włączymy studentów do wspólnoty. Włączyć możemy ich na dziesiątki rożnych sposobów i naszym zadaniem jest, aby wymyślić te sposoby. I jeśli tak będzie to zorganizowane i prowadzone na uczelni – uniwersytecie, to na końcu absolwenci będą zdolni do autonomicznego dokonywania wyboru i przyjmowania odpowiedzialności z tego wynikającej, ale jednocześnie będą zdolni do współdziałania z innymi – słowami Przewodniczącego Rady Fundacji GAP prof. Jerzego Hausnera Fundacja GAP kieruje się od początku swojego istnienia.

 

Studenci…

…to dla nich w 2005 roku powstała Fundacja GAP. To oni od początku jej działalności byli odbiorcą, współtwórcą, a tak naprawdę częścią tej organizacji. Nierzadko stawali się nawet jej długoletnimi pracownikami. Założona przez pracowników Akademii Ekonomicznej w Krakowie (teraz Uniwersytetu) organizacja pozarządowa współtworzy środowisko związane z Kolegium (kiedyś kierunkiem, a później wydziałem) Gospodarki i Administracji Publicznej (stąd skrót GAP). W ramach swojej działalności Fundacja organizuje przedsięwzięcia, które służą budowaniu świadomej uniwersyteckiej społeczności np. poprzez organizację Sympozjów Naukowych GAP. Wyjazd początkowo podobny do rajdu górskiego rozrósł  się do renomowanej, rozpoznawalnej w skali kraju konferencji naukowo-gospodarczej, w której dwa razy w roku udział bierze ponad 400 osób. W jej ostatniej 50-tej edycji połowę uczestników stanowili studenci!  Dzięki wydarzeniu mają możliwość spotkać się z przedstawicielami biznesu, instytucji publicznych czy czołowymi przedstawicielami świata polityki i kultury, mogą zainspirować się, porozmawiać, zgłębić temat, poznać się. Wspaniale jest kształtować młodych ludzi poprzez ich dobrowolny i chętny udział w różnych projektach – stażach zawodowych, kole naukowym, uroczystej promocji absolwentów, ale także wieczorach klubowych, wystawach, balach karnawałowych czy innych wydarzeniach kulturalnych.

 

A skoro o kulturze…

…Fundacja GAP w naszym mieście współinicjowała wiele istotnych działań. Warto wspomnieć o wydarzeniu z 2015 roku, które miejsce miało właśnie w centrum kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wśród akademików i studentów. Projekt Teatr POP-UP, czyli znikająca instytucja kultury, powstał na miesiąc w sferycznym namiocie, zaraz obok Budynku Głównego UEK. Ta efemeryczna instytucja, która stanowiła propozycję alternatywnej formuły teatru publicznego, zgromadziła na swoich deskach dziesiątki artystów, a wśród nich: Michała Borczucha, Igę Gańczarczyk, Krystiana Lupę, Olivera Frljića, Wiktora Rubina. Po wykonaniu kilku premier i kilkunastu przedstawień, jak na POP-UP przystało – teatr zniknął, otwierając jednak dyskusję na temat tradycyjnych modeli instytucji artystycznych i wdrażania propozycji alternatywnych. A miało to miejsce dokładnie w 250. rocznicę powstania pierwszego teatru publicznego w Polsce.

Kolejne wielkie osiągnięcie to zorganizowanie w Krakowie, przy współpracy z Nowohuckim Centrum Kultury (NCK), pierwszej po latach wystawy prac Zdzisława Beksińskiego, co później dzięki staraniom NCK zaowocowało stałą wystawą artysty w Krakowie, w Nowej Hucie. Sama wystawa odbyła się podczas Nowohuckiego Festiwalu Sztuki, a NCK przeżyło wówczas prawdziwe oblężenie – w dwa tygodnie wystawę obejrzało 20 tysięcy osób.

„Gapowicze” mają na swoim koncie również produkcję wielu płyt muzycznych, w tym połączenie poezji Adama Zagajewskiego z aranżacjami i wykonaniem utworów przez Włodka Pawlika (laureata nagrody Grammy) na płycie „Mów spokojniej”. Czy ktoś z Was słyszał wersje muzyczne wierszy: Senza Flash, Filozofowie, W cudzym pięknie, Spróbuj opiewać okaleczony świat, Miasto, Nigdzie, Podziemne pociągi? Warto!

Żeby podkreślić swoje przywiązanie do Krakowa i w sposób szczególny skierować ku niemu uwagę podczas Open Eyes Festiwal w listopadzie 2018 roku, organizatorzy z Fundacji namówili artystę i wyprodukowali wystawę pt. „Fantazje krakowskie Ryszarda Horowitza”. To zestawienie 15 fotografii wykonanych z użyciem techniki cyfrowego przetwarzania zdjęć, charakterystycznej dla mistrza, przedstawiających Kraków znany i zapomniany. Jeszcze w tym roku wystawa zostanie nieodpłatnie przekazana na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa i zawiśnie w odnowionym Pałacu Krzysztofory.

Fundacja GAP realizuje projekty, które kształtują, budują świadomość odbiorców, a także otwierają oczy – wielokrotnie.

 

Szeroko otwarte oczy podczas Open Eyes Economy Summit

Rok 2020 to rok trudny dla nas wszystkich, a branża spotkań stanęła przed nie lada wyzwaniem. Jednak dla Ekonomii Wartości to rok szczególny i wyjątkowy – teraz jak nigdy odczuwamy potrzebę międzyludzkiej solidarności, zdobywamy się na refleksję co my ludzie zrobiliśmy planecie w naszej epoce – antropocenie, albo czy nasze miasta mogą odejść od idei wzrostu gospodarczego w kierunku wydajności energetycznej i oszczędzania zasobów materialnych. O tych sprawach toczyć się będzie rozmowa na Open Eyes Economy Summit (16-18 listopada 2020 r.). Tematy wydają się być nie tylko aktualne (może i nawet wyprzedzające), ale przede wszystkim potrzebne nam, naszym miastom, naszej planecie. Kongres łączy doświadczenia wielu lat działalności Fundacji GAP, stąd w programie OEES tak wiele odniesień do ludzi młodych, a także bogactwo wydarzeń kulturalnych. A wszystko to nadal bliskie temu, co dla Fundacji najważniejsze – bo na jakim innym kongresie obok noblisty (w tym przypadku Muhammada Yunusa) stanie student (np. krakowskiego uniwersytetu)?

CZY TO FUNDACJA NA MIARĘ NASZEGO MIASTA, OCEŃCIE SAMI…

Skip to content