Fundacja GAP popiera Zuzannę Rudzińską-Bluszcz na stanowisko RPO

Fundacja GAP popiera Zuzannę Rudzińską-Bluszcz na stanowisko RPO

Fundacja GAP jako jedna z ponad 1200 organizacji wspiera społeczną kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kandydatka, którą popieramy, związała swoje życie zawodowe z ochroną praw człowieka. Dzięki doświadczeniu pracy w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich łączy wiedzę i umiejętności strategiczne z dużym rozeznaniem w problemach obywateli. Od 10 lat – zarówno w imieniu RPO jak i wcześniej pro bono – występuje w sądach w imieniu konkretnych ludzi w sprawach dotyczących praw osób z niepełnosprawnościami, czystego powietrza, praw dzieci i osób starszych, wolności słowa. W 2016 r. weszła jako przedstawicielka Rzecznika do Zespołu Analiz Systemowych przy Prezydencie RP – grona ekspertów działających ponad podziałami w sprawach obywatelskich. Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu doskonale wie, jakie wyzwania w zakresie ochrony praw człowieka i praworządności stoją przed nami w związku z nowymi technologiami, wyzwaniami demograficznymi, zmianami klimatu. Jest także absolwentką liderskich programów Marshall Memorial Fellowship (2019) i Leadership Academy for Poland (2017).

Wierzymy, że Zuzanna Rudzińska-Bluszcz będzie dobrym Rzecznikiem małych i wielkich spraw. Jest komponenta, ma duże doświadczenie w obszarze obrony praw człowieka, jest też gwarantem niezależności i bezstronności.

Więcej o Kandydatce dowiecie się na stronie ➡https://naszrzecznik.pl/

Skip to content