Inauguracja projektu „Solidarni w rozwoju”.
15 czerwca 2021 konferencją „Solidarni w rozwoju – prolog” zainaugurowaliśmy cykl wydarzeń „Solidarni w rozwoju”

Inauguracja projektu „Solidarni w rozwoju”.
15 czerwca 2021 konferencją „Solidarni w rozwoju – prolog” zainaugurowaliśmy cykl wydarzeń „Solidarni w rozwoju”

Solidarni w rozwoju” to projekt, który – oprócz kluczowego kongresu „Solidarni w rozwoju: Gdańsk – Polska – Europa – Świat” , planowanego na 18 października 2021 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku – będzie składał się z szeregu innych wydarzeń: debat, spotkań, konferencji czy warsztatów. Właśnie teraz, w szczególnie dramatycznym czasie pandemii, powiązanie solidarności i rozwoju staje się kluczowym wyzwaniem. Wagę tego połączenia poczujemy jeszcze bardziej, gdy pandemia się zakończy i trzeba będzie nie tyle odbudowywać dawne struktury i styl życia, ile szukać i tworzyć zupełnie nowe modele rozwoju, odpowiednie dla naszych aspiracji, ale też bardziej sprawiedliwe i solidarne.
Cykl wydarzeń „Solidarni w rozwoju” jest częścią Open Eyes Economy, ruchu intelektualno-społecznego, w ramach którego tworzymy jeden z najbardziej innowacyjnych i kreatywnych kongresów w Polsce – Open Eyes Economy Summit.

Inicjatywa projektu narodziła się w Gdańsku, w którym wyłonił się ruch Solidarności. Celem jego jest, po pierwsze, podjęcie refleksji nad współczesnymi wyzwaniami, które stają przed społeczeństwami, związanymi z rewolucją technologiczną, zmianami klimatycznymi, głębokimi przekształceniami w demografii, kulturze, gospodarce, czy też w szeroko rozumianej sferze obywatelskiej i publicznej. Po drugie, celem jest zainicjowanie debaty, która stworzy okazję do spotkania osób reprezentujących różnorodne środowiska zawodowe, społeczności lokalne, pokolenia czy też przekonania.

Konferencja „Solidarni w rozwoju – prolog” była punktem startu, zzaproszeniem do zapoznania się nie tylko z założeniami projektu, ale też kluczowymi wątkami, na których będziemy się koncentrować w następnych miesiącach. Wydarzenie w formule hybrydowej odbyło się w Hevelianum w Gdańsku w dniu 15 czerwca 2021 r. Zapis konferencji można obejrzeć na platformie live.oees.pl, konieczna jest wcześniejsza rejestracja.

Wydarzenie podzielone było na dwie części. W ramach pierwszej, rozmawiano o solidarnym rozwoju, zarówno w aspekcie społecznym,  gospodarczym jak i kulturowym. Głos  zabrali: dr Barbara Stepnowska, ekspertka ds. Przywództwa Zrównoważonego Rozwoju, Politechnika Gdańska, prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński z Uniwersytetu Gdańskiego, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Solidarni w rozwoju, prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej Solidarni w rozwoju i Open Eyes Economy Summit. Zaproszenie przyjęli także: Sławomir Łoboda, Wiceprezes Zarządu LPP SA, prof. dr hab. Ewa Łojkowska, Kierowniczka Zakładu Ochrony i Biotechnologii Roślin, Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego, ks. dr Krzysztof Niedałtowski, duszpasterz środowisk twórczych Archidiecezji Gdańskiej, rektor kościoła św. Jana w Gdańsku, Paula Rettinger-Wietoszko, Prezes Zarządu Fundacji  Zostaw Swój Ślad, Ewa Sowińska, Partner ESO Audit, członek Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Dorota Sobieniecka-Kańska, Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu, która poprowadziła Konferencję.

W ramach drugiej części wydarzenia odbył się briefing prasowy, w ramach którego zaprezentowano koncepcję merytoryczną oraz organizacyjną całego projektu, a także przedstawiono poszczególne eventy w ramach cyklu „Solidarni w rozwoju”, których łącznie zaplanowano aż pięć w okresie od czerwca 2021 do stycznia 2022.

Organizatorami Konferencji byli:  Gdański Klub Biznesu oraz Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie.

Skip to content